Förutsättningar för rörlighetsunderstöd

Rörlighetsunderstödet ersätter kostnader för arbetsresor och flyttning som uppstår på grund av att man tar emot arbetsanställning. Rörlighetsunderstöd kan också betalas på grund av utbildning som står i samband med anställningen. Du kan få rörlighetsunderstöd om du tar emot arbete i ett anställningsförhållande eller ett deltidsarbete som fortgår minst 2 månader, och din dagliga arbetsresa är över 3 timmar (2 timmar vid deltidsarbete). Bidrag betalas bara för faktiska arbetsdagar. Temporär ändring 2021: Rörlighetsunderstöd kan betalas vid heltidsarbete om den dagliga arbetsresan tur och retur överstiger två timmar. Gäller anställningsförhållanden som börjar 12.6.2020-30.11.2021. Arbete betraktas som deltidsarbete om arbetstiden är högst 80 % av maximiarbetstiden inom branschen. Är maximiarbetstiden 37,5 timmar per vecka, betraktas arbetet som deltidsarbete, ifall arbetstiden är 30 veckotimmar. Man kan också få rörlighetsunderstöd för utbildning som står i samband med arbetet, ifall utbildningen avser ett arbete som fortgår minst två månader. Sådan utbildning ska vara ordnad av arbetsgivaren eller arbetsgivaren kan alternativt ha köpt utbildningen av en utomstående part. Rörlighetsunderstöd kan betalas under förutsättning att man är berättigad till arbetslöshetsförmån precis innan arbetet eller den arbetsrelaterade utbildningen börjar arbetsresan eller resan till den arbetsrelaterade utbildningen är över tre timmar per dag vid heldagsarbete och över två timmar ...

Rörlighetsundestödets belopp och ansökan

I rörlighetsunderstöd betalas ett belopp som motsvarar grunddagpenningen (34,50 €) per dag. Rörlighetsunderstödet omfattar också barnförhöjning när man försörjer barn under 18 år. Barnförhöjningen är 5,41 euro för ett barn, 7,95 euro för två barn och 10,25 euro för tre eller flera barn. Ligger arbetsplatsen eller orten där utbildningen sker minst 200 km från bostadsorten, betalas förhöjt rörlighetsunderstöd (förhöjningsdelen är 4,91 euro). Vid heltidsarbete eller arbetsrelaterad utbildning betalas rörlighetsunderstöd fem dagar per vecka. Vid deltidsarbete betalas understöd däremot endast för faktiska arbetsdagar. Rörlighetsunderstödets betalningsperiod är fast, d.v.s. understödsperioden kan inte förlängas, även om understöd skulle betalas bara för enskilda dagar eller understödsperioden skulle omfatta tidsperioder, för vilka inget bidrag skulle betalas. Man behöver inte ansöka om rörlighetsbidrag i förväg. Liksom arbetslöshetsdagpenning kan rörlighetsbidrag ansökas inom en frist på tre månader. Rörlighetsbidragets belopp är ca 741 euro per månad och det är fråga om beskattningsbar inkomst. Rörlighetsbidrag betalas retroaktivt enligt betalningsperioder. Tror du att du kunde vara berättigad till rörlighetsunderstöd ska du kontakta kassan. Rörlighetsunderstöd ska ansökas på en särskild blankett. Läs mera om förutsättningarna på sidan Förutsättningar för rörlighetsunderstöd.