Rörlighetsundestödets belopp och ansökan

I rörlighetsunderstöd betalas ett belopp som motsvarar grunddagpenningen (34,50 €) per dag. Rörlighetsunderstödet omfattar också barnförhöjning när man försörjer barn under 18 år. Barnförhöjningen är 5,41 euro för ett barn, 7,95 euro för två barn och 10,25 euro för tre eller flera barn. Ligger arbetsplatsen eller orten där utbildningen sker minst 200 km från bostadsorten, betalas förhöjt rörlighetsunderstöd (förhöjningsdelen är 4,91 euro).

Vid heltidsarbete eller arbetsrelaterad utbildning betalas rörlighetsunderstöd fem dagar per vecka. Vid deltidsarbete betalas understöd däremot endast för faktiska arbetsdagar. Rörlighetsunderstödets betalningsperiod är fast, d.v.s. understödsperioden kan inte förlängas, även om understöd skulle betalas bara för enskilda dagar eller understödsperioden skulle omfatta tidsperioder, för vilka inget bidrag skulle betalas.

Man behöver inte ansöka om rörlighetsbidrag i förväg. Liksom arbetslöshetsdagpenning kan rörlighetsbidrag ansökas inom en frist på tre månader.

Rörlighetsbidragets belopp är ca 741 euro per månad och det är fråga om beskattningsbar inkomst. Rörlighetsbidrag betalas retroaktivt enligt betalningsperioder.

Tror du att du kunde vara berättigad till rörlighetsunderstöd ska du kontakta kassan. Rörlighetsunderstöd ska ansökas på en särskild blankett.

Läs mera om förutsättningarna på sidan Förutsättningar för rörlighetsunderstöd.