Liikkuvuusavustuksen määrä ja hakeminen

Liikkuvuusavustusta maksetaan peruspäivärahan (37,21 €) verran päivää kohti. Liikkuvuusavustukseen maksetaan myös lapsikorotusta alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista. Lapsikorotus on 5,84 euroa yhdestä, 8,57 euroa kahdesta ja 11,05 euroa kolmesta tai useammasta huollettavasta lapsesta. Lapsikorotuksia maksetaan 31.3.2024 saakka. Liikkuvuusavusta maksetaan 5,29 eurolla korotettuna, jos työ- tai koulutuspaikka sijaitsee yli 200 kilometrin päässä asuinpaikasta.

Kokoaikatyöhön sekä työhön liittyvän koulutuksen ajalta liikkuvuusavustusta maksetaan viideltä päivältä viikossa. Sen sijaan osa-aikatyössä avustusta maksetaan vain työpäiviltä. Liikkuvuusavustuksen maksujakso on kiinteä, joten avustusaikaa ei voida pidentää, vaikka avustusta maksettaisiin vain yksittäisiltä päiviltä tai avustusajalle sisältyisi aika, jolta avustusta ei makseta.

Liikkuvuusavustusta ei tarvitse hakea etukäteen, vaan sitä voi hakea kolmen kuukauden määräajan sisällä, samoin kuin työttömyyspäivärahaakin.

Liikkuvuusavustuksen määrä on noin 800 euroa kuukaudessa ja se on ennakonpidätyksen alaista tuloa.

Jos luulet, että sinulla voisi olla oikeus liikkuvuusavustukseen, ota yhteyttä kassaan. Liikkuvuusavustus maksetaan maksukausittain jälkikäteen. Liikkuvuusavustusta haetaan erillisellä lomakkeella.

Lue liikkuvuusavustuksen myöntämisperusteista kohdasta Liikkuvuusavustuksen edellytykset.