Päivärahaoikeuden kesto

Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa. Omavastuuaika on viisi arkipäivää, jos hakija on kokonaan työtön ja päiväraha maksetaan täysimääräisenä.

Päivärahanhakijoilla, joiden enimmäisaika alkaa 1.1.2017 tai myöhemmin, enimmäismaksuaika on pääsääntöisesti 400 päivää, mutta hakijan iästä ja työhistoriasta riippuen se voi poikkeuksellisesti olla myös 300 tai 500 päivää.

  • Mikäli sinulla on ennen päivärahakauden alkamista 17-vuotiaana tai myöhemmin tapahtunutta työssäoloa enintään 3 vuotta, sinulla on oikeus ansiopäivärahaan 300 päivältä.
  • Jos täytät työssäoloehdon 58 vuotta täytettyäsi ja jos sinulla on työssäoloehdon täyttyessä työhistoriaa 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana, sinulla on oikeus ansiopäivärahaan 500 päivältä. Työssäoloehdon täyttyessä sinun tulee täyttää sekä ikäedellytys että työhistoriaedellytys.
  • Jos päivärahan maksaminen on alkanut ennen 1.1.2017, ansiopäivärahaa maksetaan edelleen enintään 500 päivää.

Kun ansiopäivärahaa maksetaan 5 päivältä viikossa, 400 päivää täyttyy aikaisintaan noin 18 kuukaudessa.

Päivärahaa voidaan maksaa pääsääntöisesti 65-vuotiaaksi saakka. Lomautetulle voidaan myöntää päivärahaa 68-vuotiaaksi asti. Enimmäisajan täytyttyä yrittäjänä toimineet voivat hakea Kelasta työmarkkinatukea. Jos harjoitat sivutoimista yritystoimintaa, sinulle saattaa kertyä uutta työssäoloehtoa. Lue yrittäjän työssäoloehdon kertymisestä. Palkansaajan työssäoloehtoa ei voi kerryttää Yrittäjäkassan jäsenenä (Yrittäjästä palkansaajaksi).

Yrittäjäpäivärahaa saavilla ei ole lisäpäiväoikeutta kuten palkansaajilla. Palkansaajan jälkisuojapäivärahaa saavalla saattaa olla lisäpäiväoikeus. Lue tarkemmin jälkisuojapäivärahasta.