Mitä teen, kun päivärahaoikeus päättyy?

Päivärahan enimmäismaksuaika on pääsääntöisesti 400 päivää. Lue lisää kohdasta Päivärahaoikeuden kesto.

Kun päivärahaoikeutesi päättyy, Yrittäjäkassa lähettää päätöksen asiasta. Toimita päätös työ- ja elinkeinotoimistoon. TE-toimisto antaa asiasta lausunnon Kelalle ja voit hakea Kelasta työmarkkinatukea.

Lue lisää kuinka toimia eri tilanteissa sivulta Mitä päivärahan jälkeen?