Vad ska jag göra när min rätt till dagpenning tar slut?

Enligt huvudregeln är dagpenningens maximibetalningstid 400 dagar. Läs mera på sidan Inkomstdagpenningens betalningslängd.

När din rätt till dagpenning har utgått skickar kassan beslut i ärendet till dig. Skicka beslutet till TE-byrån som ger sitt utlåtande i ärendet till FPA. Ansök om arbetsmarknadsstöd från FPA.

Läs mera anvisningar på sidan Vad ska jag göra efter dagpenningsperioden?