Hur ansöker jag om dagpenning?

Gör så här

  1. Anmäl dig som arbetslös senast på din första arbetslöshetsdag. (Noggrannare instruktioner.)
  2. Fyll i ansökan i Företagarkassans eÄrendetjänst tidigast efter två veckor (senast inom tre månader). (Noggrannare instruktioner.)
  3. Skicka bilagorna: utredningsblanketten för försäljningsvinst med bilagor och uppgifter om FöPL-försäkringen. Kassan ber om tilläggsinformation om det behövs.
  4. När du har fått beslutet, ansök om dagpenning för minst fyra veckor eller en månad. Håll arbetssökningen i kraft hos TE-byrån.