Ansökningsperioden

Fyll i din första ansökan retroaktivt för minst två veckor och din fortsatta ansökan för minst fyra veckor (måndag–söndag) eller en månad. Man får inte datera eller skicka ansökan på förhand. Fortsatt ansökan måste komma fram till kassan inom tre månader räknat från datum fr.o.m. vilket man har ansökt om arbetslöshetsdagpenning.