Beslut om inkomstdagpenning

När ansökan har handlagts skickar kassan beslut med avseende på inkomstdagpenning, meddelande om betalning av dagpenning och fortsatt ansökan om inkomstskydd per post eller via e-tjänsten.

Om din ansökan har avslagits p.g.a. arbetskraftspolitiskt utlåtande ska du kontakta TE-byrån och skicka dokumenten som TE-byrån begär.

Om förutsättningarna för dagpenning inte uppfylls i Företagarkassan kan du ha rätt till grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA. De här förmånerna är lika stora (34,50 €/dag i 2022). Mera information från FPA.

Läs mera