Beslut om inkomstdagpenning

När ansökan har handläggats, skickar kassan beslut med avseende på inkomstdagpenning, meddelande om betalning av dagpenning och fortsatt ansökan om inkomstskydd per post eller till eÄrendetjänsten.

Om din ansökan har avslagits p.g.a. ett arbetskraftpolitiskt utlåtande, ta kontakt med TE-byrån och skicka de dokument som TE-byrån begär.

Om förutsättningarna för dagpenning inte uppfylls i Företagarkassan, kan du ha rätt till grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA. Dessa förmåner är av samma storlek (33,78 €/dag i 2021). Ytterligare information från FPA.

Läs mera