Handläggningstider

Behandlas 14.4.2021

12.4. ankomna första ansökan

14.4. ankomna ansökan om jämkad dagpenning

14.4. ankomna fortsatta ansökan

 

Ansökningarnas behandlingstider

Man ska ansöka om inkomstdagpenning inom tre månader efter det man har blivit arbetslös. Tre månaders tidsgräns gäller också fortsatta ansökan. Arbetslöshetsförmåner beviljas inte utan särskilt vägande skäl retroaktivt för längre tid än tre månader före den tidpunkt då ansökan anhängiggjordes. Ansökningarna behandlas i den ordning de kommer fram till kassan. Kassan strävar efter att handlägga fortsätta ansökan utan bilagor inom tre dagar och fortsatta ansökan med bilagor (t.ex. jämkad dagpenning) inom en vecka fr.o.m. dagen de har inkommit. Om det behövs tilläggsinfomation, behandlas ansökan när kassan har fått uppgifterna.

För ansökan gäller hanteringsgaranti. Beslut angående inkomstdagpenning ges senast 30 dagar efter det ansökan har kommit fram till kassan. Saknas uppgifter i ansökan ges beslut senast 14 dagar efter det kassan har haft tillgång till samtliga uppgifter som behövs för att ta beslut i saken.

Vid månadsskiftet kommer det in mera ansökningar och både eÄrendetjänst och behandlingen kan vara överlastade.

Företagarkassan betalar ut dagpenningar på varje vardag. Pengarna är på kontot inom två dagar från betalningen. Söckenhelger kan förorsaka förändringar till betalningen.