Handläggningstider

17.7.2024 handläggs

15.7.2024 ankomna första ansökan

17.7.2024 ankomna ansökan om jämkad dagpenning

17.7.2024 ankomna fortsatta ansökan

Ansökningarnas handläggningstider

Man ska ansöka om inkomstdagpenning inom tre månader efter det man har blivit arbetslös. Tre månaders tidsgräns gäller också vid fortsatt ansökan. Arbetslöshetsförmåner beviljas inte retroaktivt utan särskilt vägande skäl för längre tid än tre månader före tidpunkten när ansökan anhängiggjordes. Ansökningarna handläggs i den ordning de kommer fram till kassan. Kassan försöker handlägga fortsätta ansökan utan bilagor inom tre dagar och fortsatta ansökan med bilagor (t.ex. jämkad dagpenning) inom en vecka fr.o.m. datum de har kommit in. Behövs mera uppgifter kommer ansökan till handläggning när kassan har fått alla uppgifter.

För ansökan gäller handläggningsgaranti. Beslut angående inkomstdagpenning ges senast 30 dagar efter det ansökan har kommit fram till kassan. Saknas uppgifter i ansökan ges beslut senast 14 dagar efter det kassan har haft tillgång till samtliga uppgifter som behövs för att ta beslut i saken.

Vid månadsskiftet får vi mera ansökningar och både e-tjänsten och handläggningsresurserna kan vara överbelastade.

Företagarkassan betalar ut dagpenningar varje vardag. Pengarna är på kontot inom två dagar efter betalning. Helgdagar kan orsaka betalningsändringar.