Inkomstregistret

Löneuppgifter från inkomstregistret

Arbetslöshetskassorna baserar sina förmånsbeslut på uppgifterna som finns i inkomstregistret. I och med att uppgifterna hämtas från inkomstregistret behöver man inte bifoga så många bilagor med sin förmånsansökan.

Vilka uppgifter erhåller arbetslöshetskassorna från inkomstregistret?

Från inkomstregistret får arbetslöshetskassorna uppgifter som påverkar förmånens storlek eller rätt till förmåner. Här ingår lön före arbetslöshet eller alterneringsledighet, uppgifter om anställningsförhållanden samt inkomster under arbetslöshets- eller alterneringsperioder. Arbetslöshetskassorna har tillgång till sådan information bara ifall du har ansökt om förmån.

Vilka uppgifter anger arbetsgivaren i inkomstregistret?

Arbetsgivarna har meddelat löner till inkomstregistret sedan januari 2019. Arbetsgivarna ska meddela sina löneuppgifter till registret inom 5 dagar räknat från löneutbetalningsdatum.

Arbetsgivarna kan meddela löneuppgifter till inkomstregistret i kortfattat eller mera omfattande format. För arbetsgivarna är det obligatoriskt att meddela löneuppgifter i minst kortfattat format.

Kortfattat format innebär att löneuppgifter meddelas utan specifikationer. I det mera omfattande formatet specificeras lönedelarna närmare. Arbetsgivarna kan också meddela frivilliga kompletterande uppgifter till inkomstregistret, t.ex. uppgifter om frånvaro och löneperioder.

Varför bads jag skicka löneintyg?

Inkomstregistret gör det lättare för många att ansöka om förmåner, men det är möjligt att du fortfarande kommer att bli ombedd att skicka in löne- och anställningsuppgifter. Detta beror antingen på att uppgifterna som behövs inte har antecknats i inkomstregistret, eller på att uppgifterna i inkomstregistret inte är tillräckliga för att handlägga din ansökan om dagpenning.

Om arbetsgivarna antecknar löneuppgifter i inkomstregistret i omfattande format och även ger frivilliga uppgifter, är det mer sannolikt att arbetslöshetskassorna får den information som behövs för att handlägga förmånsansökan direkt från inkomstregistret, och att sökande inte behöver skicka in löne- eller anställningsinformation separat.

Syns inkomster från företagsverksamhet i inkomstregistret?

Inkomstregistret visar i regel inte inkomster från företagsverksamhet. Har du inkomster från företagsverksamhet ska du skicka en utredning till din arbetslöshetskassa på samma sätt som förut.

Inkomster som förtjänats som lättföretagare kan synas i inkomstregistret, men uppgifterna i inkomstregistret är inte alltid tillräckliga för att handlägga förmånsansökan.