Vad ska jag göra när min arbetslöshet slutar?

Arbetar du som löntagare är det vanligtvis bäst att ha sin arbetslöshetsförsäkring i en löntagarkassa. Som medlem i Företagarkassan kan man inte tjäna in löntagares arbetsvillkor. Information om löntagarkassor hittar du på Arbetslöshetskassornas samorganisationens webbsida.

Om du startar ny företagsverksamhet eller blir arbetsoförmögen ska du meddela kassan. Du kan meddela dina ändrade uppgifter till medlemsregistret, se blanketter.

Går du i pension eller blir arbetsoförmögen ska du meddela kassan. Beroende på din situation ska du gå ut ur kassan eller ansöka om nedsatt medlemsavgift.

Närmare anvisningar finns på sidan Vad ska jag göra efter dagpenningsperioden?