Riksdagen har godkänt nivågradering för inkomstrelaterad dagpenning

Keltainen rakennus ja raitiovaunu

Riksdagen har godkänt resten av de för i år planerade lagändringarna som påverkar utkomstskyddet. I samband med det senaste lagpaketet godkändes bl.a. gradering för inkomstrelaterat utkomstskydd. Graderingen berör utgångsvis alla som får inkomstrelaterad dagpenning, även företagare.

Gradering för inkomstrelaterat utkomstskydd innebär att utkomstskyddet framöver minskar enligt följande

  • först till 80 % av den ursprungliga nivån när arbetslöshetsförmån har betalats 40 dagar, och sedan
  • till 75 % av den ursprungliga nivån när arbetslöshetsförmån har betalats 170 dagar.

Inkomstdagpenning betalas högst fem dagar per vecka, så 40 förmånsdagar är ca två månader och 170 förmånsdagar ca åtta månader.

Inkomstdagpenningar graderas ifall arbetsvillkoret som ligger till grund för betalning av inkomstdagpenning för september 2024 eller senare kan inkludera arbete i enlighet med den nya euroiserade modellen. När det är fråga om företagare förutsätts att företagsverksamheten har lagts ned och arbetslösheten har börjat 2.9.2024 eller senare.

Ändringen påverkar alltså inte dagpenningsperioder som redan har inletts.

Vi inkluderar graderingen i vår dagpenningsräknare i höst.

Löntagares arbetsvillkor förlängs, arbetskravet baseras på inkomst

Förutom att gradering införs så förlängs också löntagares arbetsvillkor från sex månader till 12 månader från och med september. Löntagares arbetskrav euroiseras också, dvs. blir inkomstbaserat. Löntagares rätt till dagpenning utvärderas framöver endast utgående från lön före arbetslöshet, inte från antalet utförda arbetstimmar.