Förbättringarna som påverkar självrisktid och företagares arbetsmarknadsstöd godkända

kuvassa punainen raita

Riksdagen har tagit beslut om temporära ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. I enlighet med ändringarna betalas utkomstskydd från och med första arbetslöshetsdagen, alltså utan 5 dagars ersättningslös självrisktid. FPA kan dessutom betala arbetsmarknadsstöd till företagare under pågående företagsverksamhet.

Lagändringarna påverkar förmånsrätten under tidsperioden 1.1.-28.2.2022.

Självrisktid

I enlighet med lagändringen startar betalningen av inkomstdagpenning från och med första arbetslöshetsdagen, alltså utan fem dagars ersättningslös självrisktid. Normalt tillämpas vid arbetslöshetens början en självrisktid på fem dagar, under vilken inget utkomstskydd betalas. Arbetar personen i fråga delvis löper självrisktiden utgående från arbetslöshets- och permitteringsdagarna.

Ändringen som påverkar självrisktiden tillämpas ifall självrisktidens första dag infaller under tidsperioden 1.1.-28.2.2022.

Man ska beakta att ändringen inte berör situationer, där självrisktiden har börjat redan i december eller tidigare, även om en del av självrisktiden infaller i januari och februari. Likaså kan utkomstskydd också betalas under självrisktid som infaller i mars eller senare, så länge den första självriskdagen har varit inom februari.

Företagares arbetsmarknadsstöd

I enlighet med lagändringen kan företagare få arbetsmarknadsstöd från FPA, ifall inkomsterna från företagsverksamheten har minskat på grund av coronan. Förutsättning för beviljande av arbetsmarknadsstöd är att gränsinkomsten 1 104 euro per månad per person som arbetar i företaget i företagarställning uppfylls.

Förmån kan betalas retroaktivt

Har arbetslösheten börjat 1.1.2022 är det möjligt att personen i fråga redan har fått sitt första beslut om inkomstdagpenning. I samband med beslutet kunde man då inte betala förmån under självrisktiden, eftersom lagändringens behandling har varit på gång. Återstående ersättning för självrisktiden betalas när lagändringen har fastställts. Arbetslöshetskassorna ombesörjer automatiskt retroaktiva betalningar utan särskild begäran.