Dagpenningen stiger från och med 1.8.2022

Kuvituskuva tietokoneesta ja kahvimukista

1.8.2022 görs en extra indexjustering som berör till folkpensionsindex bundna sociala trygghetsförmåner. På grund av detta stiger bland annat dagpenningens belopp från 34,50 euro till 35,72 euro.

Den här extra justeringen berör förutom grunddagpenningen också beloppen för grunddagpenningens förhöjningsdel, arbetsmarknadsstödet, arbetsmarknadsstödets förhöjningsdel och barnförhöjningarna. Så stiger också beloppen för inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, alterneringsersättning, startpenning och rörlighetsunderstöd. Indexjusteringen höjer alltså beloppet för grunddelen som motsvarar grunddagpenningen, med hjälp av vilken också inkomstdagpenningen beräknas.

Indexjusteringar görs vanligen vid årsskiftet. I våras godkände riksdagen emellertid ett lagförslag som medför att till folkpensionsindex bundna socialförmåner höjs med 3,5 % nu i augusti. Syftet med den här extra indexjusteringen är att trygga förmånstagares betalningsförmåga under tilltagande inflation.

Tabellen nedan visar hur förmånernas nivåer, belopp och avdrag ändras från och med början av augusti. Mera information finns t.ex. på statsrådets webbsidor.