Är arbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring år 2022 under 13 573 €/år? Kontakta ditt pensionsförsäkringsbolag

kassan logo

FöPL-arbetsinkomsten ligger till grund för företagares pension och övrigt socialskydd. År  2022 är den lägsta möjliga årsarbetsinkomsten i pensionsförsäkringen som tjänar in företagares arbetsvillkor 13 573 euro; år 2021 var miniminivån 13 247 €/år. Var arbetsinkomsten som låg till grund för din pensionsförsäkring (FöPL eller LFöPL) förra året 13 247 € eller lägre, höjdes arbetsinkomsten i ditt pensionsförsäkringsbolag inte automatiskt till utkomstskyddets miniminivå 2022, 13 573 €/år, utan blev efter indexhöjningen fortfarande en aning under den summan. Kontakta ditt pensionsförsäkringsbolag för att få din pensionsförsäkringsnivå uppdaterad för år 2022.