Susan Äijälä vald till styrelseordförande för SYT-kassan

Fackhandelsföretagaren Susan Äijälä valdes 19.5.2017 till styrelseordförande för SYT, Finlands största arbetslöshetskassa för företagare.
I sitt tal vid kassamötet uttryckte Susan Äijälä sin glädje över att företagare och självsysselsatta numera tycker att medlemskap i kassan har blivit allt viktigare.
– Speciellt företagare som precis har inlett sin företagsverksamhet tycker att arbetslöshetsförsäkring är ett högst naturligt sätt att sköta sitt socialskydd. Ekonomin går i cykler och nästa recession blir ofrånkomligen aktuell under början av 2020-talet, sade hon.
Susan Äijälä tycker att det just nu är aktuellt att förbereda sig på osäkra tider och bli medlem i kassan, eftersom man som företagare måste vara medlem 15 månader för att ha rätt att få inkomstrelaterad dagpenning. I år har nästan 1800 nya medlemmar anslutit sig till SYT-kassan.
– För företagare som inte kan förutse framtiden är medlemskap i SYT-kassan ett lätt och relativt förmånligt sätt att sköta sin personliga riskhantering. På löntagarsidan är det helt vardagligt att vara medlem i ett fackförbund eller en arbetslöshetskassa, och saken är ju inte dess konstigare på företagarsidan heller. I jämförelse med löntagarkassor är företagarkassornas medlemsavgifter nog högre, vilket beror på skillnader i finansieringen. Företagarkassorna betalar själva ca 40 % av dagpenningarna medan löntagarkassornas andel är bara 5,5 %, sade Äijälä.
Lättföretagarna har hittat SYT-kassan
Sk. lättföretagare som är sysselsatta via faktureringsandelslag kan nu – som följd av en ändring av pensionsförsäkringstyp i enlighet med pensionsförsäkringsbolagens linjedragning – från och med början av maj också försäkra sig i SYT-kassan. Lättföretagarna flyttade då över från löntagarnas ArPL till företagarnas FöPL. Många lättföretagare har noterat den positiva innebörden i ändringen och blivit medlemmar i SYT-kassan.
– Pensionsförsäkringsbolagens linjedragning var rättvis. Nu är lättföretagarna inte längre förlorare med avseende på arbetslöshetsskyddet. Personer som arbetar som lättföretagare på heltid kan bli medlemmar i en företagarkassa och kan så tjäna in sin rätt till företagares inkomstdagpenning. Ändringen förbättrar social- och arbetslöshetsskyddet för tusentals lättföretagares del. Nu behövs emellertid ännu ett nytt tankesätt med avseende på möjligheten att företagararbete och lönearbete parallellt kunde tjäna in försäkringsperioder och att företagsverksamhet lättare kunde betraktas som sidosyssla, sade Äijälä.
Kassamötet som utövar SYT-kassans högsta bestämmanderätt valde Susan Äijälä till ny ordförande för SYT den 19 maj 2017 i Villmanstrand. Äijälä efterföljer här vicehäradshövding Juhani Hopsu, delägare i Talousjuristit Oy, som har innehaft positionen i sex år.
Äijälä har varit verksam som företagare sedan 2006 och varit medlem i SYT-kassans styrelse sedan 2011. Advokat Esa Airaksinen, Asianajotoimisto Esa Airaksinen, valdes till viceordförande för SYT-kassan.

Kassamötet som utövar högsta bestämmanderätt i SYT-kassan har valt Susan Äijälä till ny ordförande. Äijälä efterföljer här vicehäradshövding Juhani Hopsu, delägare i Talousjuristit Oy, som har lett SYT-kassan i sex år.