SYT heter nu Företagarkassan

Kuvassa kassanjohtaja Merja Jokinen

Till följd av sammanslagningen med AYT vid årsskiftet har SYT 1.6.2020 ändrat sitt namn till Företagarkassan.

Kassachefen Merja Jokinen säger att det nya namnet poängterar framtiden för en starkare arbetslöshetskassa som fokuserar på att ställa upp för små företag och ensamföretagare. Det nya namnet är också uttalsmässigt bättre än den tidigare förkortningen.

– Vårt officiella namn är nu Företagarnas Arbetslöshetskassa, men vi använder namnet Företagarkassan i vår marknadsföring. Kunderna ser förändringen i form av nya loggor och förnyad företagsprofil. Verksamheten och tjänsterna förblir oförändrade. Vi förnyar vår webbsida och våra e-postadresser på hösten 2020. Till dess fungerar vår nuvarande webbsida normalt, säger Jokinen.

Företagarkassan vill identifiera sig som ett samfund som förstår och uppskattar medlemmarnas utmaningar i vardagen som företagare och mänskor. Branduppdateringen sker samma år som vi firar 25-årsjubileum för företagarnas arbetslöshetsskydd, och den har som viktigaste målsättning att påvisa kassans viktiga roll i det finländska samhället.

– Symboldelen i vår logga – den består av valvbågar som återspeglar vändningar och rörelse – reflekterar den här målbilden. Coronakrisen har visat att det är omöjligt att förutse framtiden. I en global värld i snabb förändring kan företagsverksamheten ta slut på grund av orsaker man som företagare själv inte kan påverka. Medlemskap i en företagarkassa är ett sätt att ha kontroll över företagarskapets risker och säkra sin utkomst ifall man skulle bli arbetslös, säger Jokinen.