Utkomstskyddets temporära undantag fortgår till slutet av september

kuvassa turkoosi kuvio

Riksdagen har godkänt lagändringarna som medför att utkomstskyddets förhöjda skyddsdel, rörlighetsunderstödets lättade villkor och företagares rätt att få arbetsmarknadsstöd under pågående företagsverksamhet fortgår till slutet av september.

Förhöjd skyddsdel betyder att personer som får inkomstdagpenning kan förtjäna 500 euro per månad (465 euro per ansökningsperiod på fyra kalenderveckor) utan att lönen påverkar dagpenningen. För 500 euro överskridande del minskar lönen dagpenningen med 50 cent per löneeuro. Utan förhöjning är den förhöjda skyddsdelen 300 euro per månad.

I enlighet med lagändringen gäller den förhöjda skyddsdelen 500 euro ansökningsperioder som börjar senast 30.9.2021. Vid ansökningsperioder som börjar 1.10.2021 eller senare är skyddsdelen 300 euro.

Du kan använda vår räknare för att uppskatta hur deltidsarbete eller ströjobb påverkar din dagpenning.

Räknaren beaktar hur skyddsdelen 500 euro och lön som överskrider skyddsdelen påverkar dagpenningen samt maximi- och minibeloppens påverkan. Maximibelopp betyder att det sammanslagna beloppet av dagpenning och löneinkomst inte kan överskrida lönen som ligger till grund för dagpenningen. Minimibelopp betyder att inkomstdagpenningen alltid minst ska motsvara beloppet som skulle betalas i grunddagpenning från FPA.

Rörlighetsunderstödets resetid är fortsättningsvis två timmar

Man kan få rörlighetsunderstöd ifall man som arbetslös tar emot arbete som är beläget långt borta från den stadigvarande bostadsorten. Rörlighetsunderstödets belopp är 726-1 045 euro per månad och understöd betalas för högst två månader.

Rörlighetsunderstödets arbetsresevillkor tur och retur har i och med den temporära lagändringen förkortats från tre timmar till två timmar. Ändringen gäller heltidsarbete. Vid deltidsarbete har arbetsresevillkoret redan tidigare varit två timmar. Arbetsresevillkoret två timmar uppfylls när den enkelriktade arbetsresan är över en timme.

I enlighet med lagändringen kan man vid heltidsarbete få rörlighetsunderstöd på grund av arbetsresa på över två timmar, ifall arbetsförhållandet börjar senast 30.9.2021. Börjar arbetsförhållandet 1.10.2021 eller senare är arbetsresevillkor åter tre timmar.

Mera information om rörlighetsunderstödet: https://yrittajakassa.fi/sv/tietopankki/forutsattningar-for-rorlighetsunderstod/

Företagare får arbetsmarknadsstöd under pågående företagsverksamhet

I enlighet med den temporära lagen kan företagare få arbetsmarknadsstöd från FPA även om företagsverksamheten fortgår och förtagets intäkter har minskat som följd av pandemin. Man kan få arbetsmarknadsstöd ifall intäkterna från företagsverksamheten på grund av pandemin är under 1 090 euro per månad.

Har företagsverksamheten lagts ned eller företagsverksamheten är en bisyssla, och personen i fråga är medlem i en arbetslöshetskassa, kan hen i stället för arbetsmarknadsstöd få inkomstrelaterad dagpenning.

Betalning av såväl arbetsmarknadsstöd som inkomstdagpenning förutsätter att man anmäler sig som arbetssökande på TE-byråns nättjänst. Förmån kan ansökas retroaktivt för hela tre månaders tid, men kan beviljas bara för tidperioder under vilka sökande har varit anmäld på TE-byrån.

Mera information om företagares arbetsmarknadsstöd: https://www.kela.fi/web/sv/aktuellt-privatpersoner/-/asset_publisher/M6wYRe4QRiL1/content/foretagare-kan-fa-arbetsmarknadsstod-fram-till-30-9-2021