Esa Airaksinen vald till ordförande i SYT-kassan

Kuvassa Esa Airaksinen

Advokat Esa Airaksinen från Kuopio blev vald till ny styrelseordförande i Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT-kassan). Airaksinen valdes till ordförande av kassans extraordinarie möte 30.9.2019.
Airaksinen tar över uppgiften av Susan Äijälä som blev löntagare och därför trädde ut ur kassan och avstod från ordförandeskapet. Airaksinen tar över ordföranderollen i ett förändringsskede, eftersom en annan i Finland verksam arbetslöshetskassa för företagare vid årsskiftet sammanslås med SYT-kassan.
– Sammanslagningen medför att SYT-kassans medlemsantal stiger till ca 30 000. I och med sammanslagningen bildas en solid och kostnadseffektiv arbetslöshetskassa. För oss ger sammanslagningen möjlighet att förnya och utveckla våra tjänster utgående från båda kassornas bästa praxis. Att arbeta som större enhet möjliggör också bättre beredskap att kunna uppfylla framtida lagändringar och myndighetskrav, säger Airaksinen.
Esa Airaksinen har varit verksam som företagare sedan 1998 och han har varit aktiv i SYT-kassans styrelse sedan 2013. Han har på nära håll kunnat följa med hur SYT-kassans verksamhet har utvecklats och antalet medlemmar har ökat.
– I Finland har företagarnas kännedom om och önskan att omfattas av utkomstskyddet tydligt ökat under de senaste åren.  I år har redan över 3 400 företagare anslutit sig till vår kassa. Men trots detta lever merparten av företagarna fortfarande utan inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd, säger Airaksinen.
SYT-kassans extraordinarie kassamöte som sammanträdde i Helsingfors utsåg också sjukvårdsföretagaren Päivi Peltomaa från Helsingfors till ny viceordförande. Advokat Jouni Korhonen från Helsingfors valdes till ny ordinarie medlem. Som övriga styrelsemedlemmar fortsätter Juha-Pekka Harju från S:t Karins som är företagare i kommunikationsbranschen, Ann-Sofi Ilkka från Helsingfors som är företagare i inom hälsovård och välmående, samt Christoffer Wiik från Vasa som är företagare i energibranschen.