Riksdagen godkände 21.10.2020 en fortsättning på ändringarna som berör utkomstskyddets skyddsdel och rörlighetsunderstödet