Temporära lagändringar i arbetslöshetsskyddet förblir i kraft till årets slut

kuvassa punainen raita

Riksdagen har godkänt en lagändring enligt vilken en del av de temporära lagändringarna i arbetslöshetsskyddet förblir i kraft till årets slut. Nedan finns en uppdaterad sammanställning av lagändringarna och ändringarnas ikraftvaro.

 • Betalning av inkomstdagpenning börjar från och med första arbetslöshetsdagen utan fem dagars ersättningslös självriskperiod. Det här berör personer vars självriskperiod börjar 16.3.-31.12.2020.
 • Man kan få inkomstdagpenning när man har arbetat minst 3 månader (13 kalenderveckor). Medan man arbetar måste man vara medlem i kassan. Det här berör personer vars arbetsvillkor annars inte skulle uppfyllas, vars arbetsvillkor omfattar en arbetsvecka under tidsperioden efter 1.3.2020 och vars första betalningsdag för arbetslöshetsdagpenning är senast 31.12.2020. För företagares familjemedlemmar utan ägoandel i företaget förkortas arbetsvillkoret till hälften, dvs. 26 veckor. Har maximibetalningsperioden för grunddagpenning ännu inte löpt ut, kan arbetsvillkoret 13 veckor tillämpas endast ifall arbetsvillkoret omfattar en arbetsvecka efter 1.7.2020. Orsaken är att personer som övergår från att ha fått grunddagpenning omfattades av ändringen genom lagändring som skedde vid en senare tidpunkt.
 • Maximiperioden 300-500 dagar vid betalning av inkomstdagpenning löper inte under permittering. Det här berör permitteringar som har börjat 16.3.2020 eller senare. Då löper  maximiperioden inte under tiden 16.3.-30.6.2020.
 • Maximiperioden 300-500 dagar vid betalning av inkomstdagpenning löper inte (under inga förhållanden). Maximiperioden löper inte under tiden 1.7.-31.12.2020.
 • Inkomstdagpenningens skyddsdel för arbetsinkomster är temporärt 500 euro per månad. Gäller ansökningsperioder som börjar 1.6.-31.12.2020.
 • Är arbetsresan tur och retur två timmar kan man vid heltidsarbete få rörlighetsunderstöd.  Gäller anställningsförhållanden som börjar 12.6.-31.12.2020.
 • Företagare kan få arbetsmarknadsstöd från FPA ifall inkomsten från företagsverksamheten har sjunkit på grund av coronan. Man kan få arbetsmarknadsstöd för tidsperioden 16.3.-31.12.2020.
 • TE-byrån avstår från att undersöka permitterade personers företagsverksamhet och studier. Gäller 16.3.-31.12.2020.
 • TE-byrån avstår delvis från intervjuer med arbetssökande. Gäller 16.3.-31.12.2020.
 • Rätt till arbetslöshetsskydd förblir undantagsvis i kraft i följande situationer:
  • Personen i fråga har inte svarat på TE-byråns frågor angående utvärdering av behovet av tjänster på nättjänsten eller har inte sammanställt något utkast till  sysselsättningsplan.
  • Personen i fråga har inte genomfört TE-byråns sysselsättningsplan.
  • Personen i fråga avbryter en påbörjad sysselsättningsfrämjande tjänst på grund av coronaepidemin.
  • Kortvariga studier studier fördröjs och överskrider 6 månader på grund av coronaepidemin. Gäller 16.3.-31.12.2020.
  • TE-byrån kan avvika från villkoret att arbetssökandes frivilliga studier framskrider enligt krav till och med årets slut, och kan bevilja extra tid för studier ifall studierna har fördröjts på grund av coronan. Gäller 1.8.-31.12.2020.