Företagares arbetsmarknadsstöd fortgår till slutet av juni

kuvassa nainen korjaa pyörää

Riksdagen har godkänt en lagändring, enligt vilken företagares rätt till arbetsmarknadsstöd under pågående företagsverksamhet fortgår. Även om företagsverksamheten fortsätter kan företagare få arbetsmarknadsstöd från FPA, ifall företagets intäkter har minskat på grund av coronaepidemin. FPA kan betala arbetsmarknadsstöd till företagare t.o.m. 30.6.2021.

Företagarkassan kan fortsättningsvis betala inkomstrelaterad dagpenning endast till kassamedlemmar som har lagt ned sin företagsverksamhet.

Betalning av både arbetsmarknadsstöd och inkomstdagpenning förutsätter att man anmäler sig som arbetssökande på TE-byråns nättjänst. Man kan ansöka om förmån retroaktivt för t.o.m. tre månader, men förmån kan betalas bara för tiden man har varit anmäld på TE-byrån.

Under vilka förutsättningar kan man som företagare få arbetsmarknadsstöd?

Företagare kan temporärt få arbetsmarknadsstöd på grund av plötslig och överraskande nedgång i marknadsefterfrågan som har orsakats av coronaviruspandemin. Arbetsmarknadsstödet är en form av arbetslöshetsförmån.

Betalning av arbetsmarknadsstöd förutsätter att

  • företagarens heltidsarbete har slutat, eller
  • inkomsten från företagsverksamheten är mindre än 1 089,67 euro/månad per person som arbetar i företaget i företagarställning.

Heltidsarbetet måste ha tagit slut eller inkomsterna ha minskat på grund av coronaviruspandemin. Betalning av förmån kräver inte att företagsverksamheten läggs ned.

Betalning av arbetsmarknadsstöd förutsätter att personen i fråga anmäler sig som arbetssökande på TE-byrån och att TE-byrån ger sitt arbetskraftspolitiska utlåtande till FPA med avseende på hens rätt till arbetsmarknadsstöd. Företagaren kan sedan ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA.

Mera information: https://www.kela.fi/web/sv/arbetsloshetsformaner-foretagare