Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautuminen

Voit saada päivärahaa kun olet lopettanut yritystoimintasi, tai työskentelysi siinä on päättynyt. Lue tarkemmin.

TE-toimisto selvittää työttömyyspäivärahan maksamisen työvoimapoliittiset edellytykset eli sen, onko yritystoiminta lopetettu ja yrittäjä työtön. TE-toimisto antaa asiasta työttömyyskassalle sitovan työvoimapoliittisen lausunnon. Kassa määrittelee päivärahaoikeuden. Työttömäksi jääneen tulee siis ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi ja hakea työttömyyspäivärahaa kassasta.

Ilmoittaudu TE-toimistoon

Jos lopetat yritystoimintasi, tai työskentely siinä päättyy, ilmoittaudu välittömästi työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Ilmoittautumista ei voi tehdä takautuvasti.

Kirjaudu Oma asiointi -verkkopalveluun osoitteessa www.tyomarkkinatori.fi. Jos haluat asioida henkilökohtaisesti, voit katsoa lähimmän toimiston TE-palvelujen verkkosivuilta.

Työnhakusi alkaa heti, kun olet vastannut verkkopalvelun kysymyksiin ja lähettänyt tiedot. Päivärahaoikeus voi alkaa aikaisintaan ilmoittautumispäivästä. Työnhakijaksi ilmoittautumisen jälkeen on tärkeää noudattaa TE-toimiston antamia ohjeita ja päivämääriä työnhaun voimassa pitämiseksi.

Pidä työnhakusi voimassa TE-toimiston ohjeistamalla tavalla ja tarkista tarvittaessa tilanteesi TE-toimiston verkkopalvelussa. Työttömyysetuuden myöntäminen ja esteettömän työvoimapoliittisen lausunnon saaminen edellyttää muun muassa, että haet ja olet valmis ottamaan vastaan kokoaikatyötä (myös vaikka olisit esimerkiksi osa-aikatyössä tai työkyvytön).

Anna TE-toimistolle selvitys yritystoiminnan todisteellisesta lopettamisesta. Kehotamme tiedustelemaan tarvittavista selvityksistä TE-toimistosta. TE-toimistot ovat järjestäneet asioinnin eri tavoin. Tarkasta paikallisten TE-palvelujen verkkosivuilta TE-palvelujen verkkosivuilta, miten sinun tulee toimia jatkaaksesi asiointia.

TE-toimisto antaa lausunnon

Selvitettyään työttömyyspäivärahan maksamisen työvoimapoliittiset edellytykset eli sen, onko yritystoiminta lopetettu ja yrittäjä työtön, TE-toimisto antaa asiasta työttömyyskassalle sitovan työvoimapoliittisen lausunnon. TE-toimisto toimittaa työvoimapoliittisen lausunnon suoraan kassaan, kunhan olet ilmoittanut olevasi Yrittäjäkassan jäsen.

Päivärahaa haetaan työttömyyskassasta, ja hakemus voidaan käsitellä kassassa vasta lausunnon saavuttua. Ansiopäivärahaa tulee kuitenkin hakea kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alkamisesta.

Pidä työnhakusi voimassa

Noudata TE-toimiston antamia ohjeita ja päivämääriä työnhaun voimassa pitämiseksi. Päivärahaan ei ole oikeutta ajalta, jolta työnhaku ei ole voimassa.

TE-toimisto voi asettaa työvoimapoliittisesti moitittavasta menettelystä korvauksettoman määräajan (karenssi). Työttömyyspäivärahaa ei makseta karenssiajalta. Työvoimapoliittisesti moitittavia menettelyjä ovat esimerkiksi:

  • työstä eroaminen tai tarjotusta työstä kieltäytyminen
  • työllistymistä edistävästä palvelusta kieltäytyminen tai palvelun keskeyttäminen
  • työllistymissuunnitelman laatimisesta tai toteuttamisesta kieltäytyminen.

TE-toimisto päättää työnhakijan päivärahaoikeudesta myös seuraavissa tapauksissa:

  • hakijalla on yritystoimintaa tai hän työllistyy omassa työssä
  • hakija osallistuu työllistämistä edistävään palveluun
  • hakija suorittaa opintoja.

Työttömyydessä tapahtuneet muutokset tulee aina ilmoittaa TE-toimistolle sekä työttömyyskassalle etuutta haettaessa. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi uuden työsuhteen alkaminen, yritystoiminnan aloittaminen, sairausajat ja pidemmälle matkalle lähteminen.

Lisätietoa

TE-palveluiden valtakunnallinen työttömyysturvaneuvonta palvelee numerossa 0295 020 701. Lisätietoa TE-palveluista on saatavilla verkkosivuilta www.tyomarkkinatori.fi.