Företagarnas arbetsmarknadsstöd fortgår året ut

Kuvassa kassanjohtaja Merja Jokinen

När coronaeländet slog till ordnade man med möjlighet för företagare att få arbetsmarknadsstöd utan krav på att företagsverksamheten måste läggas ned. Ca 30 000 företagare har ansökt om arbetsmarknadsstöd från FPA. Ursprungligen skulle man kunna få arbetsmarknadsstöd t.o.m. slutet av juni, men nu har fristen förlängts till årets slut.

Arbetsmarknadsstödet är lägre än inkomstdagpenningen, men ger ändå företagarna möjlighet att fortsätta sin företagsverksamhet, även om lönsamheten kan bli lidande. Skulle företagsverksamheten läggas ned är det osannolikt att den skulle startas igen, eller att ett nytt företag skulle grundas inom snar framtid. Nu är det viktigt att företagen håller sig flytande till dess vi har klarat oss ut ur de här svåra tiderna, och då är arbetsmarknadsstödet ett bra verktyg.

Jag läste igår ett inlägg i en Facebookgrupp, där en företagare frågade hur det står till i andra företag. Ganska många svarade att de nu går mot bättre tider, speciellt inom skönhets- och vårdbranschen berättade företagarna att tidbeställningskalendrarna är bättre fyllda än i april-maj. För många företagare är situationen ännu inte alls bra, men det finns ändå tecken på att konsumtionen i alla fall delvis håller på att repa sig. Nu behövs modiga mänskor för att hålla hjulen rullande inom konsumtion och ekonomi.

Antalet arbetslösa i företagarkassan har ökat måttligt. I april nådde vi en topp och antalet ansökningar fördubblades. När vi nu fick veta att arbetsmarknadsstödet fortsätter väntar vi oss att arbetslösheten ökar i måttlig omfattning, ca 6 procent per månad.

Vi har ingen rusning i vår hantering av ansökningar. Fördröjningarna beror på att vi har fått vänta på utlåtanden från TE-byrån. Kunderna har också ansökt om både inkomstdagpenning och arbetsmarknadsstöd från FPA och vi har fått reda ut vilken förmån var och en är berättigad till. Det går inte utan information från alla parter – kunden, TE-byrån, kassan och FPA.

Samtidigt beslöts att man som arbetslös får förtjäna 500 euro per månad utan att förtjänsten påverkar dagpenningen. Beloppet höjdes temporärt från tidigare 300 euro. Vi hoppas att det här uppmuntrar företagare att ta emot mera småskaliga arbetsuppdrag.

Vi går mot sommaren med spänningsladdade känslor. Idag läste vi i nyheterna att antalet nya coronasmittor igår var noll. Samtidigt varnar man för att coronasituationen absolut inte är över. Så här får vi nu balansera en tid framöver och det är ju en stressfaktor i sig, men jag vill i alla fall önska er alla sommarvärme och avkoppling.

med vänliga hälsningar,

Merja Jokinen

Kassachef