Kassan klarade det första coronaåret

test

Ekonomin och sysselsättningen förväntas börja repa sig så snart tillräckligt många av oss har fått sin vaccinspruta. Nyheterna under de senaste dagarna har tärt på tillit och uthållighet att stå ut med läget, och nu skulle det vara primärt viktigt att Finland och EU skulle göra mera för att bidra till saken än vad vi ser i offentligheten.

Företagarkassan klarade sig bra år 2020. Vi ökade våra personalresurser genast på våren och var beredda på att förmånsbetalningarna skulle öka. Stödåtgärderna som togs fram för företagare var till stor hjälp för våra medlemmar. Företag lades inte ned i stor utsträckning. Våra medlemmar utnyttjade främst kostnadsstödet för ensamföretagare på 2000 euro och FPA:s arbetsmarknadsstöd.

Allt som allt betalade vi förmåner till 1 657 medlemmar gentemot 1 594 föregående år. På månadsnivå betalade vi förmåner till 734 medlemmar i januari och till 976 i december. Vi håller ännu på med kalkyler angående arbetslöshetsperiodernas omfattning, men perioderna har nog varit tydligt längre än föregående år.

Vi betalade ca 14,6 miljoner euro i förmåner, vilket är 14 % högre än föregående års 12,6 miljoner.

Medlemsantalet stiger

När coronasituationen började i mars såg vi en strid ström av nya medlemsansökningar – 650 nya medlemmar anslöt sig till kassan. Medeltalet för hela året var 430 nya medlemmar per månad. Allt som allt fick vi 5 000 nya medlemmar: Det är vårt bästa resultat efter det de s.k. nya villkoren trädde i kraft år 2015, d.v.s. när den nedre gränsen för FöPL-arbetsinkomsten som krävs för medlemskap steg väsentligt. Nu närmar sig vårt medlemsantal redan 31 000.

Företagarna konstaterade att framgång i företagsverksamheten inte bara beror på en själv, externa faktorer kan ha dramatisk påverkan. Samtidigt slutade kassamedlemskapet för ca 4 500 medlemmar. Huvudorsakerna för utgång ur kassan var lönearbete och pensionering.

I helhet har kassans välkändhet tydligt förbättrats och Företagarkassan har bra förutsättningar för sin fortsatta verksamhet. År 2021 verkar lite diffust, men vi är beredda på att antalet arbetslösa kan öka kraftigt. I går fick vi en bra nyhet: det temporära arbetsmarknadsstödet för företagare fortsätter till och med slutet av juni. Det skulle vara viktigt att även kostnadsstödet för ensamföretagare skulle kunna ansökas en gång till.

Nu börjar hela befolkningen tröttna på allvar och situationen känns outhärdlig. Det är viktigt att lyssna på företagarna. Statliga åtgärder är av central betydelse, men ännu mera borde ske. Alla vi som arbetar inom företagarfältet försöker på allt sätt bidra till att företagen ska kunna hålla sig flytande. Så bästa företagare runtom i landet: håll ihop, stå upp för personal och firma, det hjälper oss alla att orka gå vidare!

Vi kämpar på tillsammans,

Merja Jokinen

kassachef

Företagarkassan

Företagarnas arbetsmarknadsstöd fortgår året ut

test

När coronaeländet slog till ordnade man med möjlighet för företagare att få arbetsmarknadsstöd utan krav på att företagsverksamheten måste läggas ned. Ca 30 000 företagare har ansökt om arbetsmarknadsstöd från FPA. Ursprungligen skulle man kunna få arbetsmarknadsstöd t.o.m. slutet av juni, men nu har fristen förlängts till årets slut.

Arbetsmarknadsstödet är lägre än inkomstdagpenningen, men ger ändå företagarna möjlighet att fortsätta sin företagsverksamhet, även om lönsamheten kan bli lidande. Skulle företagsverksamheten läggas ned är det osannolikt att den skulle startas igen, eller att ett nytt företag skulle grundas inom snar framtid. Nu är det viktigt att företagen håller sig flytande till dess vi har klarat oss ut ur de här svåra tiderna, och då är arbetsmarknadsstödet ett bra verktyg.

Jag läste igår ett inlägg i en Facebookgrupp, där en företagare frågade hur det står till i andra företag. Ganska många svarade att de nu går mot bättre tider, speciellt inom skönhets- och vårdbranschen berättade företagarna att tidbeställningskalendrarna är bättre fyllda än i april-maj. För många företagare är situationen ännu inte alls bra, men det finns ändå tecken på att konsumtionen i alla fall delvis håller på att repa sig. Nu behövs modiga mänskor för att hålla hjulen rullande inom konsumtion och ekonomi.

Antalet arbetslösa i företagarkassan har ökat måttligt. I april nådde vi en topp och antalet ansökningar fördubblades. När vi nu fick veta att arbetsmarknadsstödet fortsätter väntar vi oss att arbetslösheten ökar i måttlig omfattning, ca 6 procent per månad.

Vi har ingen rusning i vår hantering av ansökningar. Fördröjningarna beror på att vi har fått vänta på utlåtanden från TE-byrån. Kunderna har också ansökt om både inkomstdagpenning och arbetsmarknadsstöd från FPA och vi har fått reda ut vilken förmån var och en är berättigad till. Det går inte utan information från alla parter – kunden, TE-byrån, kassan och FPA.

Samtidigt beslöts att man som arbetslös får förtjäna 500 euro per månad utan att förtjänsten påverkar dagpenningen. Beloppet höjdes temporärt från tidigare 300 euro. Vi hoppas att det här uppmuntrar företagare att ta emot mera småskaliga arbetsuppdrag.

Vi går mot sommaren med spänningsladdade känslor. Idag läste vi i nyheterna att antalet nya coronasmittor igår var noll. Samtidigt varnar man för att coronasituationen absolut inte är över. Så här får vi nu balansera en tid framöver och det är ju en stressfaktor i sig, men jag vill i alla fall önska er alla sommarvärme och avkoppling.

med vänliga hälsningar,

Merja Jokinen

Kassachef

Företagares familjemedlemmars arbetslöshetsskydd ändras i början av juli

test

Företagares familjemedlemmars arbetslöshetsskydd förbättras från och med 1.7.2019. Ändringarna i arbetslöshetsskyddet berör företagares familjemedlemmar som inte har innehav, rösträtt eller bestämmanderätt i företaget, men som ändå arbetar i familjeföretaget och vars pensionsförsäkring är underställd lagen om pension för arbetstagares (ArPL). Sådana personer betraktas från och med 1.7.2019 också som löntagare i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa och kan bli medlemmar i en löntagarkassa.
För företagares familjemedlemmar som betraktas som ej-innehavande familjemedlemmar är det s.k. arbetsvillkoret som berättigar till arbetslöshetsdagpenning 52 kalenderveckor. Löntagares allmänna regler gällande arbetsvillkor tillämpas på arbetstid och arbetsplats, och då ska enligt huvudregeln arbetstiden vara minst 18 timmar per vecka och lönen ska motsvara kollektivavtalet. Arbetsvillkoret ska uppfyllas under en tidsperiod då personen i fråga inte har haft innehav eller bestämmanderätt i företaget i fråga. Man kan inte uppfylla arbetsvillkoret 52 veckor som medlem i en företagarkassa. Det här arbetsvillkoret och arbetsvillkoret på 26 veckor som gäller för övriga löntagare kan inte kombineras.
Ändringarna påverkar inte rätten till arbetslöshetsskydd för personer som äger en än så liten del av familjens företag, som i företaget i fråga har bestämmanderätt eller vars pensionsförsäkring är underställd lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare.
Vi uppdaterar uppgifterna på vår webbsida under vårens gång när mera information finns tillgänglig om hur lagändringarna tillämpas.