Turvataan edes leipä

test

Suomen hallitus kokoontuu ensi viikolla kehysriiheen. Kehysriihessä on pohdinnassa myös yrittäjille koronatilanteeseen säädetyn työmarkkinatuen jatko. Nyt jo pariin kertaan jatkettu tukimuoto on voimassa 30.6.2021 asti, ja vahvasti viestitämme hallitukselle, että tässä kohtaa voisi painaa jatkoon -nappulaa vuoden loppuun asti.

Yrittäjät ovat voineet saada Kelan maksamaa työmarkkinatukea tulojen vähetessä ilman, että yritystoimintaa on edellytetty lopetettavaksi. Tämä on pelastanut kymmeniä tuhansia yrityksiä, jotka olisivat elinkelpoisia ilman koronaa. Etuutta sai viime vuonna 44 000 yrittäjää.

Yrityksen lopettaminen on yrittäjälle raju liike. Kuukausien epävarmuuden, toivon ja pettymysten jälkeen yrittäjä ei todellakaan ole seuraavana päivänä täynnä tarmoa ja valmiina nappaamaan ensimmäistä työkkärissä vapaana olevaa työpaikkaa. Yrityksen lopettaminen tuo mukanaan tyhjyyden, jopa elinikäisen merkityksellisyyden katoamisen ja pahimmassa tapauksessa valtavan velkataakan. Siksi meidän tulee tehdä kaikkemme, että yritykset pysyisivät pystyssä kriisin yli. Työmarkkinatuen jatkaminen on erinomainen lääke tähän.

Työmarkkinatuen määrä on noin 730 €/kk ja se on valtion rahoittama. Jos vaikkapa 30 000:lle yrittäjille jatkettaisi etuuden maksua heinäkuusta vuoden loppuun, olisi menoerä rapiat 130 miljoonaa euroa. Jos tämä porukkaa etuuden loppumisen jälkeen joutuisi tilanteeseen, että yritystoiminta on pakko lopettaa, jotta saisi edes työttömyyskorvausta, olisi lasku valtiolle samasta porukasta edelleen samat 130 miljoonaa euroa. Mikäli yrittäjä on Yrittäjäkassan jäsen, saisi hän ansiopäivärahaa, mutta valtionosuuden jälkeinen osuus maksetaan kassan varoista, joten se ei lisää valtion kuluja.

Me työttömyyskassassa tiedämme, että kerran yritystoimintansa lopetettuaan yrittäjä ei hevin ryhdy uudelleen yrittäjäksi. Työttömyysjaksot pitenevät, ja tämän välttämiseksi työmarkkinatuen jatko olisi keskeinen keino saada yrittäjät yli sen ajan, kun kassa alkaisi taas kilistä reippaammassa tahdissa. Yksikään yrittäjä ei ehdoin tahdoin halua tukia, vaan toivoo että business pelittää ja tulot perustuvat kassavirtaan. Työmarkkinatuki varmistaisi sen, että yrittäjällä riittäisi leipä pöytään, mistään juustosta tai makkarasta ei ole puhettakaan.

Keväisin terveisin,

Merja Jokinen

kassanjohtaja

Yrittäjäkassa

Työmarkkinatuki kannattelee yrittäjiä

test

Maaliskuun alussa tekemämme kyselyn mukaan jäsenistämme 35 % on hakenut Kelasta työmarkkinatukea koronakriisin aikana. Valtakunnallisesti etuuden saajia on ollut reilut 40 000. Tämä kertoo siitä, että tukimuoto on vastannut tarkoitustaan hyvin ja asialla on valtava yhteiskunnallinen merkitys.

Tällä viikolla saatiin vahvistus, että työmarkkinatuen maksamista jatketaan 30.6.2021 asti. Hyvä niin. Samalla herää ajatus, että miten yrittäjät mahtavat jaksaa ja kuinka paljon firman kassaa on pumpattu tyhjäksi, eli löytyykö voimavaroja ja mahdollisuuksia yritystoiminnan jatkamiseen, kun tukikausi loppuu? Tai taklaako rokote ja aurinko koko koronatilanteen ja kaikki suomalaiset hullaantuvat kulutusjuhlasta kesän korvalla, jolloin yrittäjälle kenties koittaisikin uusi kultakausi?

Varmaan liikutaan näiden kahden ääripään välillä ja totuus istahtaa jonnekin keskiväliin. Mutta ihan aiheellista olisi miettiä, että työmarkkinatuen maksamista jatketaan vielä hieman pidemmälle, mielellään vuoden loppuun asti, jotta yrittäjillä olisi mahdollisuus palautua, toivottavasti edessä olevaan, normaaliaikaan. Meillä kaikilla alkaa olla energia- ja vitamiinivarastot aika lailla lopussa vuoden kestänyttä poikkeustilaa, joten henkisten voimavarojen palautumiselle on tärkeää antaa aikaa, jotta yritystoimintaa pystytään jatkamaan täydellä teholla.

Yrittäjät ovat tehneet valtavia ponnistuksia yritystoimintojensa muokkaamiseksi ja uusien toimintaedellytysten löytämiseksi. Kuormitus on ollut ainutlaatuista ja samalla muistuttaisinkin yrittäjiä antamaan itselleen tunnustusta. Suomi on pysynyt pystyssä paremmin kuin moni muu maa, ja yrittäjillä on siinä ollut ihan keskeinen merkitys. 

Hyvää kevään jatkoa! 

Merja Jokinen

kassanjohtaja

Yrittäjäkassa

Kassan palvelukyky kesti koronan ensimmäisen vuoden

test

Talouden ja työllisyyden odotetaan kääntyvään parempaan suuntaan sillä hetkellä, kun tarpeeksi moni on saanut piikin olkavarteen. Viime päivien uutiset ovat heikentäneet uskoa ja sitkeyttä sietää tilannetta, ja olisi ensisijaisen tärkeää, että Suomi ja EU tekisivät enemmän asian eteen kuin julkisuudessa näkyy.

Yrittäjäkassa selviytyi vuodesta 2020 hyvin. Lisäsimme henkilöresursseja heti keväällä ja varauduimme etuusmaksatuksen nousuun. Yrittäjille muokatut tukimuodot kuitenkin auttoivat jäsenkuntaamme, eikä yrityksiä lopetettu suuria määriä. Keskeiset jäsentemme käyttämät tuet olivat 2000 euron yksinyrittäjätuki sekä Kelan maksama työmarkkinatuki.

Maksoimme etuuksia lopulta 1657 jäsenellemme, kun edellisenä vuonna etuutta sai 1594 jäsentä. Kuukausitasolla etuuksia maksettiin tammikuussa 734 jäsenelle ja joulukuussa 976 jäsenelle. Teemme vielä laskelmia työttömyysjaksojen pituudesta, mutta jaksot ovat selvästi pidentyneet edellisvuodesta.

Etuuksia maksettiin noin 14,6 miljoonalla eurolla, kun taas edellisvuonna 12,8 miljoonalla, kasvua oli 14 %.

Jäsenmäärä kasvussa

Kun koronatilanne maaliskuussa alkoi, saimme varsinaisen jäsenvyöryn ja kassaan liittyi 650 jäsentä, kun vuoden keskiarvo oli 430 liittynyttä jäsentä kuukaudessa. Kaiken kaikkiaan kassaan liittyi 5000 uutta jäsentä, mikä on paras tulos ns. uusien ehtojen tultua voimaan vuonna 2015, jolloin liittymiseen edellyttävä YEL-työtulon alaraja nousi merkittävästi. Nyt jäsenmäärä alkaa lähennellä 31 000 jäsentä.

Yrittäjät huomasivat, että menestyminen yritystoiminnassa ei ole vain heistä itsestään kiinni, vaan ulkoisilla tekijöillä voi olla dramaattinen vaikutus. Samaan aikaan kassajäsenyys päättyi noin 4500 jäseneltä. Merkittävimmät syyt kassasta eroamiseen olivat palkkatöihin siirtyminen ja eläkkeelle jääminen.

Kaiken kaikkiaan kassan tunnettuus on selvästi parantunut, ja Yrittäjäkassan on hyvä jatkaa toimintaansa eteenpäin. Vuosi 2021 näyttää sumuiselta, mutta olemme varautuneet suureenkin työttömien määrän kasvuun. Eilen saimme kuulla iloisen uutisen: yrittäjien väliaikaisen työmarkkinatuen maksamista jatketaan kesäkuun loppuun saakka.  Me pitäisimme tärkeänä, että myös yksinyrittäjän tuki tulisi uudelleen haettavaksi.

Koko kansakunta alkaa väsähtämään ja tilanne tuntuu sietämättömältä. Yrittäjien kuuleminen ja valtiovallan toimet ovat keskeisiä ja enemmän pitäisi tapahtua. Me kaikki yrittäjäasioiden kanssa toimivat pyrimme kaikin keinoin vaikuttamaan, että yritykset saataisi pysymään pystyssä. Samaan aikaan, te yrittäjät ympäri Suomea, pitäkää yhtä ja tukekaa porukoitanne ja yhteisöjänne, sillä on iso merkitys jokaisen jaksamisessa!

Tsemppiä tähän vaikeaan tilanteeseen,

Merja Jokinen

kassanjohtaja

Yrittäjäkassa

Yrittäjä – jaksa vielä!

test

Ikävä koronakriisi piinaa ja pitkittyy edelleen samalla kun rajoitustoimia lisätään. Koronatilanteen uudelleen kiihtymisen seurauksena yrittäjät ovat entistäkin kuormittuneempia. Yritystoiminnan taloudellisen tilanteen lisäksi monet ovat huolissaan omasta ja lähimmäisten terveydestä. Samalla väsymys ja turhautuminen jatkuvasti vaihtuviin ja tiukentuviin rajoituskäytäntöihin nostavat päätään.

Samaan aikaan koronarokotteita kehitetään ja tutkitaan huikealla vauhdilla. Alustavat tiedot rokotteista ja niiden tehosta vaikuttavat lupaavilta. Nyt jännitämme miten yrittäjät ja yritykset pärjäävät pandemia-ajan yli.

Yrittäjien taloudellisen tilanteen helpottamiseksi säädettiin keväällä pikaisesti laki väliaikaisesta työttömyysturvaoikeudesta. Lain säätämisen ansiosta yrittäjien on ollut mahdollista saada Kelan maksamaa väliaikaista työmarkkinatukea ilman yritystoiminnan lopettamista. Lain voimassaoloaikaa ollaan nyt pidentämässä maaliskuun loppuun saakka. Uskon että tällä on keskeinen merkitys monelle yrityksellä ja sen avulla yritystoiminnan jatkuminen saataisi turvattua kesään asti. Kun kesään päästään, niin kaikkien arvioiden mukaan tilanne alkaisi kääntyä parempaan suuntaan, joten nyt tarvitaan aimo annos tsemppihenkeä ja jaksamista vielä puolisen vuotta.

Kassan jäsenten työttömyys on kasvanut kohtuullisesti. Selvästi havaittavissa on se, että jäsenten työttömyysjaksot ovat pidentyneet pandemia-aikana. Odotamme etuusmaksatuksen kasvavan myös ensi vuonna. Tästä johtuen Yrittäjäkassan jäsenmaksua nostetaan hiukan ensi vuodelle. Nyt jäsenmaksu on 2,1 % vakuutustason 5800 euroa ylittävältä osalta. Ensi vuonna se on 2,3 %. Tavoitteemme pidemmällä aikavälillä on, että jäsenmaksu palautuisi 2 %:iin tai jopa sen alle.

Tsemppiä tähän vaikeaan tilanteeseen,

Merja Jokinen

kassanjohtaja

Yrittäjäkassa

Yrittäjäkassa varmistaa jäsentietojen salauksen

test

Tietomurtokeskustelu osoittaa tietojärjestelmien haavoittuvuuden ja salaamisen kriittisen tärkeän merkityksen. Myös me työttömyyskassassa ylläpidämme rekisteriä, jossa on jäsentemme salassa pidettäviä henkilötietoja. Pelkästään työttömyyskassan jäsenyys on jo sinällään salassa pidettävää tietoa.

Jäsentemme yksityisyys on kaikessa toiminnassamme keskeisen tärkeä asia, noudatamme viranomaistehtävää hoitavana tahona esim. EU-tietosuoja-asetusta, Suomen tietosuojalain edellyttämää hyvää tietojen käsittelytapaa ja tietojen suojaamista koskevia säännöksiä ja pidämme huolen, että käsittelemme jäsentemme henkilötietoja aina turvallisella tavalla. Edellytämme myös, että palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet ja sertifioineen tietojärjestelmät tietoturvallisiksi.

Työttömyyskassa tarvitsee jäsenten henkilötietoja ja työttömyyteen liittyviä tietoja, jotta etuuksia voidaan maksaa lakien ja määräysten mukaan, eli tietoja on kerättävä. Varmistamme kaikin keinoin, että toimintamme on varmistettua joka osa-alueella. Kassan palvelut tuotetaan ja kehitetään Suomessa, ylläpito tapahtuu Suomessa ja Pohjoismaissa. Tietoturvallisuutta kehitetään koko ajan ja se on Yrittäjäkassassa jatkuva prosessi.

Tällainen Vastaamo-keissi herättää meissä kaikissa epäluuloa, että onhan tietoni varmasti turvassa. Ja entä jos se hakkeri onkin askeleen edellä, mitä sitten? Vaikka tähän asti ei järjestelmiimme ole tehty tietomurtoja, niin onko se tae, ettei niin voisi joskus käydä?

Jäsenemme voivat olla turvallisin mielin. Tietojärjestelmissämme olevat varmisteet, salausprotokollat ja kirjautumistavat perustuvat vahvaan ja korkean tason suojautumiseen. Tietosuojamme varmistamisesta voi lukea tarkemmin näillä sivuilla olevasta Tietosuojaselosteesta.

Jatketaan turvallista yhteistyötä

Merja Jokinen

kassanjohtaja

Yrittäjien väliaikainen työmarkkinatuki jatkuu vuoden loppuun

test

Yrittäjille rakennettiin korona-kurjimuksessa mahdollisuus saada työmarkkinatukea ilman että yritystoiminta pitää lopettaa. Kelan maksamaa tukea on hakenut noin 30 000 yrittäjää. Alun perin tuki oli voimassa kesäkuun loppuun, mutta nyt lain voimassaoloaikaa pidennetään vuoden loppuun saakka.

Vaikka työmarkkinatuki on matalampi kuin ansiopäiväraha, niin yrittäjillä on nyt mahdollisuus jatkaa yritystoimintaansa, vaikka kannattavuudessa olisi notkahdus. Mikäli yritystoiminta lopetettaisi kokonaan, niin on epätodennäköistä, että sitä käynnistetään uudelleen tai että perustetaan uutta yritystä ainakaan kovin pian. Nyt on tärkeää, että yritykset pysyvät pystyssä tämän haasteellisen hetken yli, ja tämä työmarkkinatuki on hyvä väline siihen.

Lueskelin eilen Facebook-ryhmää, jossa yrittäjä kysyi mitä muiden yrityksille kuuluu. Aika moni vastasi, että parempaan suuntaan ollaan menossa, etenkin kauneudenhoito- ja hoiva-alan yrittäjän totesivat, että varauskirja on täydempi kuin huhti-toukokuussa. Toki osalla yrittäjiä oli edelleenkin huono tilanne, mutta osoittaa kuitenkin kuluttamisen palautumista ainakin osittain. Nyt tarvitaan rohkeita kansalaisia tekemään hankintoja ja pitämään talouden pyörät pyörimässä.

Yrittäjäkassassa työttömien määrä on noussut maltillisesti. Saimme huhtikuussa hakemuspiikin ja hakemusmäärät kaksinkertaistuivat. Nyt kun saatiin tieto työmarkkinatukikauden jatkosta, niin odotamme työttömyyden kasvavan maltillisesti noin 6 prosenttia kuukaudessa.

Hakemuskäsittelyssämme ei ole ruuhkaa. Viivettä on syntynyt siitä, että odotamme TE-toimiston lausuntoja. Toisaalta asiakkaat ovat hakeneet sekä ansiopäivärahaa että Kelan työmarkkinatukea, niin oikean etuuden saamisia on selvitelty ja tällöin tarvitaan tietojen vaihtoa sekä asiakkaan että TE-toimiston, kassan ja kelan välillä.

Samaan aikaan tehtiin päätös, että työttömänä voi ansaita 500 euroa kuukaudessa ilman että se vaikuttaa päivärahan maksuun. Summaa nostettiin väliaikaisesti aiemmasta 300 eurosta. tämän toivotaan kannustavan entistä enemmän pienimuotoisen työn vastaanottamiseen.

Kesään siirrytään jännittyneissä tunnelmissa. Eilen uutisoitiin, että Suomessa ei tehty yhtään korona-havaintoa. Samaan aikaan varoitellaan että korona-tilanne ei todellakaan ole ohi. Tällä tasapainoillaan siis jatkossakin ja toki se painaa mieltä, mutta toivotaan kaikille kuitenkin lämpöisiä ja leppoisia kesätuulahduksia.

kesäisin terveisin,

Merja Jokinen

kassanjohtaja

Suomen uhkarohkeimmaksi yrittäjäksi Jenni Parpala

test

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa eli SYT järjesti kesäkuussa neljättä kertaa nettikilpailun, jossa etsittiin Suomen uhkarohkeinta yrittäjää tai yrittäjätiimiä. Nettikilpailun keulakuvana toimi alppihiihdon maailmanmestari ja yrittäjä Kalle Palander.

SYT:n kassanjohtaja Merja Jokisen mukaan kilpailun tarkoituksena oli löytää yrittäjiä tai yrittäjätiimejä, jotka ovat innovatiivisella ja uhkarohkealla toiminnallaan toteuttaneet omaa yritysideaansa, ulkopuolisten mielipiteistä piittaamatta.

– Tänä vuonna kilpailuun tuli toistasataa ehdotusta. Kilpailun voittajana tänä vuonna halusimme palkita nuoren ja rohkean Kiffel Oy:n yrittäjän Jenni Parpalan, joka on lähtenyt uudistamaan perinteistä toimialaa. Alun perin hän perusti siivousalan yrityksensä, jotta voisi viettää enemmän aikaa lastensa kanssa. Samaa ideaa hän toteuttaa myös yrityksessään.  Kiffelin toiminta-ajatuksena on tarjota asiakkailleen ja työntekijöilleen enemmän omaa aikaa läheistensä kanssa, kertoi Jokinen.

Jenni Parpala on kehittänyt yrityksensä toimintaa määrätietoisesti, eikä ole pelännyt palkata työtekijöitä, koska hän us­koo­, et­tä me­nes­ty­vä yri­tys tar­vit­see tyy­ty­väi­set ja va­ki­tui­set työn­te­ki­jät. Hän on onnistunut luomaan siivousyrityksen, johon halutaan töihin. Hän työllistää tällä hetkellä yli kymmenen ihmistä Vaasassa ja kolme Saariselällä.

-Minulla on motivoituneet työntekijät, jotka hoitavat hommansa mallikkaasti.  Kun ihmiset tykkää olla töissä, he tekevät automaattisesti parempaa jälkeä. Maksan työntekijöille keskimääräistä parempaa palkkaa, jotta myös työntekijät voivat elää yrityksen arvojen mukaisesti eikä heidän tarvitse tehdä kahta työtä,  sanoi Parpala.

Pärjääminen todella kilpailulla alla on vaatinut paljon työtä, uudistumiskykyä, sinnikkyyttä ja riskinottoa. Matkaan on mahtunut niin onnistumisia kuin myös haasteita.

-Vaikein paikka oli viime kesänä, jolloin minulla diagnosoitiin tosi paha loppuun palaminen. Olin puolivuotta sairauslomalla, jolloin yritykselläni oli tosi vaikeat ajat. Onneksi nyt yrityksellä menee paremmin, kertoi Parpala.

Kilpailun voittaja julkistettiin ja palkittiin tänään Porin SuomiAreenalla, MTV:n torilavalla. Palkinnon jakoivat Kalle Palander sekä SYT:n kassanjohtaja Merja Jokinen.

Viime vuonna Suomen uhkarohkeimmaksi yrittäjäksi valittiin energia-alan mullistaja, LeaseGreen Oy:n toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto.

Yrittäjiä koetellaan nyt kovalla kädellä

test

SYT-kassa on saanut lukuisan määrän yhteydenottoja jäseniltään, kun yrityksen taloudellinen tilanne koronavirukseen liittyen huononee. Tilanne on muuttunut nopeasti päivä päivältä ja Suomi sulkeutuu vauhdilla. Elämme ennenkokemattomassa tilanteessa.

Yrittäjille lähettäisimme nyt viestiä, että vaikka tilanne tuntuu epätoivoiselta, niin älkää jääkö yksin tai älkää jättäkö laskuja avaamatta. Ottakaa yhteyttä velkojiin ja katsokaa jos saatte sovittua maksuaikaa. Ymmärrystä löytynee, koska me olemme koko Suomi tässä yhdessä, eikä kenenkään etu ole se, että yrityksen menevät konkurssiin. Pankit jo suunnittelevat erilaisia ratkaisuja, kuten lainojen lyhennysvapaat yms, joten olkaa heti yhteydessä omaan pankkiinne (myös esim. vakuutusyhtiöön), jotta asioissa päästään eteenpäin.

Toinen tärkeä yhteyspiste on Yritys-Suomen talousapu, jonka yhteystiedot löytyvät suomi.fi -sivustolta.

https://www.suomi.fi/uutiset/suomi-fi-tarkein-neuvo-taloushuolia-kohdanneelle-yrittajalle1.

Me SYT-kassassa teemme voitavamme. Työttömyysturva on lakisääteinen etuus ja sitä maksetaan tilanteissa, jolloin yritystoiminta on lopetettu. Yrityksen lopettamisen käsite työttömyysturvassa riippuu yritysmuodosta ja kokonaisuudesta.  Lisää tietoa löytyy näiltä sivuiltahttps://syt.fi/yrittajan-tyottomyysturva/ ja meille voi myös soittaa tai lähettää viestiä ja selvittää omaa tilannettaan.

Tässä kohdassa me pyrimme kaikin keinoin varmistamaan kassan toimivuuden niin, että työttömät jäsenemme saavat etuutensa. Henkilökunnan kanssa on sovittu pelisäännöt, jotta varmistamme miten teemme kaikkemme, ettei epidemia leviä ja henkilökunta pysyy terveenä ja työkykyisenä.

Toivotaan yhdessä, että tämä perjantai 13. päivän paha uni loppuu mahdollisimman pian ja voimme jatkaa normaalia elämää!

Olette jokainen jäsenemme ajatuksissamme.

Merja Jokinen,

kassanjohtaja

SYT

 

Aktiivisuusedellytyksen voi täyttää entistä useammalla tavalla 1.4.2019 alkaen

test

Huhtikuun alussa tulee voimaan työttömyysturvan muutos, jonka myötä aktiivisuusedellytyksen voi täyttää entistä useammalla tavalla. Esimerkiksi kuntien, ammattiliittojen ja julkista rahoitusta saavien järjestöjen järjestämä työllistymistä tukeva toiminta aletaan lukea aktiivisuusedellytykseen.

Aktiivisuusedellytyksen täyttävää työllistymistä tukevaa toimintaa voi jatkossa etsiä Suomi.fi-palvelusta. Palvelun järjestäjältä kannattaa varmistaa, että toiminta täyttää aktiivisuusedellytyksen ehdot. Työllistymistä tukevaan toimintaan osallistumisesta on toimitettava myös todistus työttömyysetuuden maksajalle eli omalle työttömyyskassalle tai Kelaan.
Muutos tulee voimaan siten, että uudet toiminnan muodot kerryttävät aktiivisuutta vain silloin, jos aktiivisuuden tarkastelujakso alkaa 1.4.2019 tai sen jälkeen.
Huomaathan, että esimerkiksi työtä ja palveluaikaa ei voi laskea yhteen aktiivisuusedellytystä laskettaessa. Myös osa eri palveluista ja opinnoista on sellaisia, joita ei voi laskea yhteen.
Lue lisää https://syt.fi/yrittajan-tyottomyysturva/jos-jaat-tyottomaksi/aktiivisuuden-seuranta-1-1-2018-lahtien/

Kassan kokouksessa 23.5.2019 tehdään yksi SYT:n historian merkittävimmistä päätöksistä

test

SYT paketoi viime vuoden kassan kokouksessa Oulussa 23.5.2019. Kokoukseen on viemisinä hyviä uutisia, sillä vuosi sujui kaikin puolin mukavasti, kun kassan jäsenten työttömyys laski tammikuun kolmesta prosentista joulukuun 2,4 prosenttiin. Kassan talous on vakaalla pohjalla, joten jäsenmaksuun ei  myöskään kohdistu nostopaineita. Lisäksi kassan kokouksessa tehdään yksi kassan historian merkittävimmistä päätöksistä.
Kun yrittäjien ansioturva mahdollistui lakimuutoksen myötä vuonna 1995, Suomeen perustettiin kaksi yrittäjäkassaa: Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT ja ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT. Nyt neljännesvuosisata myöhemmin kassat ovat yhdistymässä, mikä edelleen vahvistaa SYT:n asemaa. Merkittävä osuus yhdistymisen hyödyissä on hallinnollinen, sillä kassojen kaikki hallinnollinen työ lisääntyy jatkuvasti. Esimerkkinä tietojärjestelmien kehittämiset, tietoturva, sisäinen tarkastus jne. jne.
Viime vuotiset lakimuutokset ovat myös aiheuttaneet sen, että kassan jäseneksi pääsyn rajoja on muutettu, oleellisempana työttömyysturvan alarajan nosto reilusta 8000 eurosta yli 12 500 euroon. Tulevana kesänä yrittäjän ei-omistavat perheenjäsenet siirtyvät palkansaajiksi, joten yrittäjäkassan jäsenprofiili kaventuu hieman. SYT-kassaan on kuitenkin liittynyt vuositasolla noin 4000 uutta jäsentä, eli vaikka edellä mainittujen poistumien lisäksi myös eläköityminen ja palkansaajaksi siirtyminen vie jäseniä, niin SYT on säilyttänyt asemansa hyvin toimivana kassana.
Sulautumisen myötä SYT:n jäsenmäärä nousee noin 30 000 jäseneen, ja saamme entistä enemmän vahvuutta ja vaikuttavuutta toimintaamme. Sulautumisneuvotteluissa SYT-kassan ehdoton edellytys on ollut se, että jäsenmaksuun ei saa kohdistua nostopainetta sulautumisesta johtuen, ja kun sitä vaaraa ei ole, niin olemme hyvillä mielin yhdistämässä toimintaamme.
Päätös sulautumisesta tehdään siis kassan kokouksessa 23.5.2019, ja toivotammekin mahdollisimman monen jäsenemme tervetulleeksi osallistumaan historiallisen päätöksen tekemiseen.
 
hyvää kesän odotusta,
Merja Jokinen
kassanjohtaja
SYT
 

Kassan kokouksessa 23.5.2019 tehdään yksi kassan historian merkittävimmistä päätöksistä. Kun yrittäjien ansioturva mahdollistui lakimuutoksen myötä vuonna 1995, niin silloin perustettiin kaksi yrittäjäkassaa: Suomen Yrittäjäin työttömyyskassa SYT ja ammatinharjoittajien ja yrittäjäien työttömyyskassa AYT. Nyt neljännesvuosisata myöhemmin kassat ovat yhdistymässä, mikä edelleen vahvistaa SYT:n asemaa. Merkittävä osuus yhdistymisen hyödyissä on hallinnollinen, sillä kassojen kaikki hallinnollinen työ lisääntyy jatkuvasti. Esimerkkinä tietojärjestelmien kehittämiset, tietoturva, sisäinen tarkastus jne. jne.