Beskattning av förmånen

Dina tidigare skatteuppgifter gäller tom. 31.1.2017. Ifall du behöver ett nytt skattekort för din inkomstdagpenning kan du skicka det direkt till SYT-kassan via skatteförvaltningens nättjänst.
SYT-kassan får medlemmarnas skatteuppgifter direkt från skatteförvaltningen vid årets början, men då har förskottsinnehållningsprocenten utfärdats för betalning av lön. När förskottsinnehållningsprocenten har utfärdats för betalning av lön är förskottsinnehållningen för inkomstdagpenningen minst 25 %. Det finns ingen nedre gräns för förskottsinnehållning för betalning av förmån. Skickar du ett skattekort som har utfärdats för betalning av förmån till kassan kan vi göra förskottsinnehållning enligt skattekortet.
Du får ditt nya skattekort snabbast på adressen vero.fi/skattekort. På nättjänsten kan du trycka ut ditt skattekort själv eller skicka det per post till önskad adress. Via nättjänsten kan du också skicka ditt skattekort direkt till SYT-kassan.
Du loggar in på nättjänsten med dina nätbankskoder eller ditt chipförsedda personkort.