Inkomstdagpenningens beskattning 2021

kassan logo

De nya skattekorten träder i kraft 1.2.2021. Ditt skattekort för 2020 gäller ännu i januari 2021. Vi nollställer inkomstsumman på ditt skattekort vid årsskiftet och inkomsträkningen startar på nytt.

Vi får förskottsinnehållningsuppgifter för lön direkt från Skatteförvaltningen, så du behöver inte automatiskt skicka skattekortet som du har fått hem till kassan.

Om vi använder löneskattekort för din inkomstrelaterade dagpenning är förskottsinnehållningen alltid minst 25 %, även om skatteprocenten på ditt kort skulle vara lägre. Skickar du ändringskattekort för förmån till Företagarkassan innehåller vi skatt i enlighet med ändringsskattekortet.

Det går lättast att beställa nytt ändringsskattekort via Skatteförvaltningens MinSkatt.

Elektroniska ändringsskattekort uppdateras automatiskt hos oss under följande natt. Om du vill att din dagpenningsansökan handläggs utgående från dina nya skatteuppgifter, ska du skicka din fortsatta ansökan till oss tidigast dagen efter du har beställt ett nytt skattekort.