Aktiveringsmodellen slopas 1.1.2020

kuvassa punainen raita

Ändringarna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa som upphäver aktiveringsmodellen godkändes 11.12.2019 i riksdagen. Aktiveringsmodellen slopas från och med början av 2020.
Från och med 1.1.2020 följer SYT-kassan inte längre med dagpenningtagarnas aktivitet och inga avdrag i den inkomstrelaterade dagpenningen görs. Förmånen återgår 1.1.2020 automatiskt till sitt fulla belopp.
Aktiveringsmodellen påverkar emellertid arbetslöshetsförmånerna som har intjänats år 2019, även om betalningsdatum infaller 2020. Aktiveringsmodellen kan påverka din inkomstdagpenning om du ansöker dagpenning retroaktivt för år 2019 och du inte har uppfyllt dina aktiveringskrav.