Kassan klarade det första coronaåret

Kuvassa kassanjohtaja Merja Jokinen

Ekonomin och sysselsättningen förväntas börja repa sig så snart tillräckligt många av oss har fått sin vaccinspruta. Nyheterna under de senaste dagarna har tärt på tillit och uthållighet att stå ut med läget, och nu skulle det vara primärt viktigt att Finland och EU skulle göra mera för att bidra till saken än vad vi ser i offentligheten.

Företagarkassan klarade sig bra år 2020. Vi ökade våra personalresurser genast på våren och var beredda på att förmånsbetalningarna skulle öka. Stödåtgärderna som togs fram för företagare var till stor hjälp för våra medlemmar. Företag lades inte ned i stor utsträckning. Våra medlemmar utnyttjade främst kostnadsstödet för ensamföretagare på 2000 euro och FPA:s arbetsmarknadsstöd.

Allt som allt betalade vi förmåner till 1 657 medlemmar gentemot 1 594 föregående år. På månadsnivå betalade vi förmåner till 734 medlemmar i januari och till 976 i december. Vi håller ännu på med kalkyler angående arbetslöshetsperiodernas omfattning, men perioderna har nog varit tydligt längre än föregående år.

Vi betalade ca 14,6 miljoner euro i förmåner, vilket är 14 % högre än föregående års 12,6 miljoner.

Medlemsantalet stiger

När coronasituationen började i mars såg vi en strid ström av nya medlemsansökningar – 650 nya medlemmar anslöt sig till kassan. Medeltalet för hela året var 430 nya medlemmar per månad. Allt som allt fick vi 5 000 nya medlemmar: Det är vårt bästa resultat efter det de s.k. nya villkoren trädde i kraft år 2015, d.v.s. när den nedre gränsen för FöPL-arbetsinkomsten som krävs för medlemskap steg väsentligt. Nu närmar sig vårt medlemsantal redan 31 000.

Företagarna konstaterade att framgång i företagsverksamheten inte bara beror på en själv, externa faktorer kan ha dramatisk påverkan. Samtidigt slutade kassamedlemskapet för ca 4 500 medlemmar. Huvudorsakerna för utgång ur kassan var lönearbete och pensionering.

I helhet har kassans välkändhet tydligt förbättrats och Företagarkassan har bra förutsättningar för sin fortsatta verksamhet. År 2021 verkar lite diffust, men vi är beredda på att antalet arbetslösa kan öka kraftigt. I går fick vi en bra nyhet: det temporära arbetsmarknadsstödet för företagare fortsätter till och med slutet av juni. Det skulle vara viktigt att även kostnadsstödet för ensamföretagare skulle kunna ansökas en gång till.

Nu börjar hela befolkningen tröttna på allvar och situationen känns outhärdlig. Det är viktigt att lyssna på företagarna. Statliga åtgärder är av central betydelse, men ännu mera borde ske. Alla vi som arbetar inom företagarfältet försöker på allt sätt bidra till att företagen ska kunna hålla sig flytande. Så bästa företagare runtom i landet: håll ihop, stå upp för personal och firma, det hjälper oss alla att orka gå vidare!

Vi kämpar på tillsammans,

Merja Jokinen

kassachef

Företagarkassan