Utkomstskyddets förhöjda skyddsdel fortgår till slutet av juni

kuvassa punainen raita

Riksdagen har godkänt en lagändring enligt vilken utkomstskyddets förhöjda skyddsdel fortgår från slutet av mars till slutet av juni. De lättade villkoren för rörlighetsunderstödet fortgår också.

Förhöjd skyddsdel innebär att personer som får inkomstdagpenning kan förtjäna 500 euro per månad (465 euro per ansökningsperiod på fyra veckor) utan att lönen påverkar dagpenningen. För 500 euro överskridande del minskar lönen dagpenningen med 50 cent per löneeuro. Utan förhöjning är skyddsdelens belopp 300 euro per månad.

I och med lagändringen gäller skyddsdelen 500 euro ansökningsperioder som börjar senast 30.6.2021. Skyddsdelen är alltså 300 euro för ansökningsperioder som börjar 1.7.2021 eller senare.

Du kan använda vår räknare för att få en uppskattning av hur deltidsarbete eller ströjobb påverkar din dagpenning.

Räknaren beaktar skyddsdelen 500 euro, och visar också hur lön som överskrider skyddsdelen samt hur maximi- och minimibeloppet påverkar dagpenningen. Maximibeloppet innebär att summan av dagpenning och arbetsinkomst inte kan överskrida lönen som ligger till grund för inkomstdagpenningen. Minimibeloppet innebär att dagpenningens belopp alltid minst ska motsvara beloppet som skulle betalas i grunddagpenning från FPA.

Rörlighetsunderstödets resetid är fortsättningsvis två timmar

Man kan få rörlighetsunderstöd om man som arbetslös tar emot arbete på en ort som ligger långt ifrån den nuvarande bostadsorten. Rörlighetsunderstödets belopp är 726-1045 euro per månad. Understöd betalas för högst två månader.

Villkoren för arbetsresans längd, tur och retur, har i form av temporär lagändring förkortats från tre timmar till två timmar. Ändringen gäller heltidsarbete. Vid deltidsarbete har arbetsresevillkoret redan tidigare varit två timmar. Villkoret två timmar uppfylls om den enkelriktade arbetsresan är över en timme.

I och med lagändringen kan man vid heltidsarbete få rörlighetsunderstöd på grund av arbetsresa på över två timmar, ifall arbetsförhållandet börjar senast 30.6.2021. Börjar arbetsförhållandet 1.7.2021 är villkoret för arbetsresa återigen tre timmar. Mera information om rörlighetsunderstödet:https://yrittajakassa.fi/sv/tietopankki/forutsattningar-for-rorlighetsunderstod/