Två blir en – AYT-kassan fusioneras med SYT-kassan 1.1.2020

När inkomstskyddet för arbetslösa företagare genom lagändring förverkligades år 1995, grundades två företagarkassor i Finland: Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT-kassan) och Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa (AYT-kassan). Nu, ett kvartssekel senare, har kassorna tagit beslut om sammanslagning.
Kassamötena för Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa och Företagarnas arbetslöshetskassa i Finland har 23.5.2019 godkänt fusionsavtalet, enligt vilket AYT-kassan fusioneras med SYT-kassan 1.1.2020.
Enligt Susan Äijälä, ordförande för Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland, förväntas positiva förmåner för den sammanslagna kassans ekonomi, administration och tjänsteproduktion.
– Sammanslagningen gör det möjligt att förnya och utveckla våra tjänster utgående från båda kassornas bästa praxis. Som större kassaenhet har vi bättre möjligheter att bereda oss att uppfylla framtida lagändringar och myndighetsskyldigheter.
– Sammanslagningen medför naturligtvis kostnader av engångsnatur, bl.a. i samband med samordningen av personal och datasystem, men dessa utgör inget tryck på att höja medlemsavgiften, säger Äijälä.
Enligt Mika Uusi-Pietilä, ordförande för Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa, kräver sammanslagningen inga åtgärder av AYT-kassans medlemmar. Medlemmarna kommer att informeras om de olika skedena när processen fortskrider.
– AYT-kassans medlemmars arbetslöshetsskydd fortgår utan avbrott i SYT-kassan från och med  1.1.2020 utan förlust av rättigheter eller intjänat arbetslöshetsskydd. Medlemmarna övergår till SYT-kassan som s.k. gamla medlemmar, så ingen behöver oroa sig över fusionen, säger Uusi-Pietilä.
I och med sammanslagningen stiger SYT:s medlemsantal till ca 30 000. När kassorna sammanslås bildas en solvent och kostnadseffektiv arbetslöshetskassa. Båda kassorna ansvarar för sina skyldigheter inför lag, stadgar och beslut till och med fusionsdatum. Fusionen förutsätter ytterligare godkännande av Finansinspektionen som är kassornas  tillsynsmyndighet.
 

Enligt Mika Uusi-Pietilä, ordförande för Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa, kräver sammanslagningen inga åtgärder av AYT-kassans medlemmar. Medlemmarna kommer att informeras om de olika skedena när processen fortskrider.