Utkomstskyddets skyddsdel tillbaka till 300 euro från och med början av december

kuvassa punainen raita

Utkomstskyddets skyddsdel höjdes genom temporär lagändring till 500 euro i juni 2020. Från och med början av december återgår skyddsdelens belopp till 300 euro. Ändringens ikraftträdande är kopplat till ansökningsperiodens startdatum. Det här betyder att skyddsdelen är 500 euro ifall ansökningsperioden börjar senast 30.11.2021. För ansökningsperioder som börjar 1.12.2021 eller senare är skyddsdelen 300 euro (279 € per fyra veckor). Skyddsdelen avser andelen av lön som förtjänas i deltidsarbete eller ströjobb eller i inkomst från företagsverksamhet som bisyssla, som inte påverkar inkomstdagpenningen. För lön som överskrider skyddsdelen minskar lönen dagpenningens belopp med 50 cent per löneeuro. Mera information om jämkad dagpenning.

Rörlighetsunderstödets villkor återgår till normal nivå

Man kan få rörlighetsunderstöd ifall man som arbetslös tar emot arbete på en ort som ligger långt ifrån den nuvarande bostadsorten. Rörlighetsunderstödets belopp är 726-1 045 euro per månad. Understöd betalas högst två månader.

Rörlighetsunderstödets villkor för arbetsresans längd, tur och retur, har genom temporär lagändring förkortats från tre timmar till två timmar. Ändringen gäller heltidsarbete. Vid deltidsarbete har arbetsresevillkoret redan tidigare varit två timmar. Villkoret två timmar uppfylls när den enkelriktade arbetsresan är över en timme.

Villkoren för rörlighetsunderstöd återgår till normal nivå, och vid heltidsarbete krävs igen arbetsresa på tre timmar från och med början av december. Ändringens ikraftträdande är kopplat till arbetsförhållandets startdatum. Vid heltidsarbete kan man få rörlighetsunderstöd på grund av arbetsresa som överskrider två timmar, ifall arbetsförhållandet börjar senast 30.11.2021. Börjar arbetsförhållandet 1.12.2021 eller senare är arbetsresevillkoret åter tre timmar. Mera information om rörlighetsunderstödet: https://yrittajakassa.fi/sv/tietopankki/forutsattningar-for-rorlighetsunderstod/