Företagares familjemedlemmars arbetslöshetsskydd ändras i början av juli

kuvassa keltainen viiva

Företagares familjemedlemmars arbetslöshetsskydd förbättras från och med 1.7.2019. Ändringarna i arbetslöshetsskyddet berör företagares familjemedlemmar som inte har innehav, rösträtt eller bestämmanderätt i företaget, men som ändå arbetar i familjeföretaget och vars pensionsförsäkring är underställd lagen om pension för arbetstagares (ArPL). Sådana personer betraktas från och med 1.7.2019 också som löntagare i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa och kan bli medlemmar i en löntagarkassa.
För företagares familjemedlemmar som betraktas som ej-innehavande familjemedlemmar är det s.k. arbetsvillkoret som berättigar till arbetslöshetsdagpenning 52 kalenderveckor. Löntagares allmänna regler gällande arbetsvillkor tillämpas på arbetstid och arbetsplats, och då ska enligt huvudregeln arbetstiden vara minst 18 timmar per vecka och lönen ska motsvara kollektivavtalet. Arbetsvillkoret ska uppfyllas under en tidsperiod då personen i fråga inte har haft innehav eller bestämmanderätt i företaget i fråga. Man kan inte uppfylla arbetsvillkoret 52 veckor som medlem i en företagarkassa. Det här arbetsvillkoret och arbetsvillkoret på 26 veckor som gäller för övriga löntagare kan inte kombineras.
Ändringarna påverkar inte rätten till arbetslöshetsskydd för personer som äger en än så liten del av familjens företag, som i företaget i fråga har bestämmanderätt eller vars pensionsförsäkring är underställd lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare.
Vi uppdaterar uppgifterna på vår webbsida under vårens gång när mera information finns tillgänglig om hur lagändringarna tillämpas.