SYT och AYT utreder möjligheter till fusion

Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa (AYT-kassan) och Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT-kassan) utreder förutsättningarna för att fusionera AYT-kassan med SYT-kassan från och med 1.1.2020. Kassamötena 23.5.2019 tar beslut om sammanslagning ifall förhandlingarna fortgår så här långt. Godkännande krävs också av Finansinspektionen som är kassornas tillsynsmyndighet. Efter fusionen skulle den sammanslagna kassan ha ca 30 000 medlemmar.
Fusionen har som målsättning att ge bättre förutsättningar för att hantera företagares arbetslöshetsskydd och säkra högklassig kundservice. Fusionen gör det möjligt att stabilisera medlemsavgifterna till en lägre nivå.
Kassorna fortsätter sin normala verksamhet till årets slut. Förverkligas fusionen fortsätter medlemskapet för AYT-kassans medlemmars del i SYT-kassan utan avbrott från och med 1.1.2020. Medlemmarnas rättigheter och intjänade arbetslöshetsskydd påverkas inte. Fusionen kräver inga åtgärder av kassamedlemmarna och medlemmarna informeras om hur processen fortgår.
När projektet fortgår kommer vi att kontakta våra samarbetspartner. Vi kommer att fortsätta samarbeta med samtliga parter och hoppas att alla som redan arbetar som företagare eller vill bli företagare fortsättningsvis uppmuntras att försäkra sig mot arbetslöshet i företagarnas arbetslöshetskassa.