Esa Airaksinen fortsätter som ordförande för Företagarkassan — antalet första ansökningar på avtagande

Kuvassa Esa Airaksinen

Företagarnas Arbetslöshetskassas kassamöte röstade på omval av advokat Esa Airaksinen från Kuopio som ordförande i kassan för den kommande treårsperioden. Airaksinen har varit verksam som ordförande i Företagarkassan sedan september 2019.

I sitt tal vid kassamötet sade Airaksinen att Företagarkassan klarade det krävande föregående året relativt bra, eftersom den väntade massiva konkurs- och nedläggningsvågen inte realiserades.

– Det gångna året var exceptionellt i Företagarkassans 25-åriga historia. Vi väntade oss en enorm ström av kundkontakter och fasade för eventuella konkurser och företagsnedläggningar. Kundtillströmningen blev slutligen ändå inte så massiv som man hade varit rädd för, eftersom företagarna fick tillgång till temporärt arbetsmarknadsstöd från FPA utan krav på nedläggning av företagsverksamheten. Olika former av företagsstöd har också hjälpt företagen klara sig genom de här utmanande tiderna, sade Airaksinen.

Företagarkassan betalade slutligen sammanlagt 14 procent mera i förmåner än föregående år.

– Vi betalade förmåner till 1 657 medlemmar jämfört med 1 594 medlemmar föregående år. Förmåner betalades till ett värde av ca 14,6 milj. € jämfört med 12,8 milj. € föregående år, säger Airaksinen.

Antalet nya arbetslösa är på avtagande

Sedan februari i år har antalet första ansökningar till Företagarkassan varit på avtagande. Avtagande antal första ansökningar tyder på att ekonomin har börjat återhämta sig och att företagarna ser optimistiskt på framtiden.

– Från januari till april har kassan mottagit 34 procent färre första ansökningar jämfört med året innan. Samma trend verkar också fortsätta i maj. Det här tyder på att företagarna är uthålliga och modiga och gör allt de kan för att undvika att behöva lägga ned sin företagsverksamhet och bli dagpenningstagare. Vi är väldigt tacksamma för att företagarna fick tillgång till temporärt arbetsmarknadsstöd, eftersom stödet hjälpte till att hålla livsdugliga företag flytande. I enlighet med de färskaste uppgifterna ska arbetsmarknadsstöd fortsättningsvis betalas till och med slutet av september. Att stödet fortgår är av väldigt stor betydelse för många företagares utkomst och för ekonomins återhämtning, säger Airaksinen.

Vid Företagarkassans möte i Nyslott valdes Ann-Sofi Ilkka från Helsingfors till viceordförande. Till ny ordinarie styrelsemedlem valdes Mari Laaksonen från Helsingfors. Saimi Hoyer från Nyslott och Outi Haapamäki från Helsingfors valdes till personliga ersättare i styrelsen. Juha-Pekka Harju från S:t Karins, Jouni Korhonen från Helsingfors, Mika Uusi-Pietilä från Tammerfors och Roland Mattbäck från Korsholm fortsätter som medlemmar i kassans styrelse.