Inkomstdagpenningens beskattning 2020

De nya skattekorten träder i kraft 1.2.2020. Ditt skattekort för 2019 gäller fortfarande hela januari 2020. Vi nollställer den kumulativa inkomsten på ditt skattekort vid årsskiftet och inkomsträkningen startar på nytt.
Du behöver inte skicka löneskattekortet som skattemyndigheterna automatiskt postar till dig till SYT-kassan, eftersom arbetslöshetskassorna får de här uppgifterna direkt av skattemyndigheterna. Används löneskattekort vid beskattning av inkomstrelaterad dagpenning innehålls alltid minst 25%, även om skatteprocenten på kortet skulle vara lägre. Skickar du ändringsskattekort som har utfärdats för en förmån till SYT-kassan innehåller vi skatt i enlighet med ändringsskattekortet.
Enklast beställer du ett ändringsskattekort på adressen www.skatt.fi/skattekort. På webbtjänsten kan du trycka ut kortet själv eller beställa skattekortet elektroniskt direkt till SYT-kassan. Uppgifterna på ändringsskattekort i elektroniskt format uppdateras automatiskt hos oss under följande natt. Vill du att din dagpenningsansökan hanteras i enlighet med dina nya skatteuppgifter ska du skicka en fortsatt ansökan till oss dagen efter du beställde ditt nya skattekort.