Frånvaro från arbetsmarknaden, godtagbara orsaker

Utan i lag fastställd godtagbar orsak kan man vara otillgänglig på arbetsmarknaden högst sex månader utan att förlora sin rätt till arbetslöshetsdagpenning. Rätten gäller både intjänade dagar och återstående dagar. Man betraktas vara tillgänglig på arbetsmarknaden när man

  • är sysselsatt i arbete som uppfyller arbetsvillkoret eller har blivit sysselsatt i företagsverksamhet eller eget arbete
  • deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster eller
  • är arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån (TE-byrån).

Man betraktas ha godtagbar orsak att vara otillgänglig på arbetsmarknaden på grund av

  • sjukdom/institutionsvård/rehabilitering
  • militärtjänstgöring/civiltjänstgöring
  • studier på heltid
  • stipendieperiod
  • barnafödsel/vård av barn under 3 år, eller
  • på grund av annan jämförbar orsak.