Ansök om skattekort för förmåner

Förmåner som vi betalar är skattepliktig inkomst. När kassan betalar dagpenning görs förskottsinnehållning. Förskottsinnehållning görs enligt ditt skattekort.

Om du inte ansöker om skattekort för förmåner använder vi förskottsinnehållningsprocenten för lön. Vi höjer din förskottsinnehållningsprocent för lön med två procent. Förskottsinnehållningen verkställs ändå till minst 25 %. Ansöker du om skattekort för förmåner, innehålls skatt i enlighet med ändringsskattekortet.

Enklast beställer du ett ändringsskattekort på skatteförvaltningens webbtjänst. På webbtjänsten kan du trycka ut kortet själv eller beställa skattekortet elektroniskt direkt till Företagarkassan.

I början av året får kassan (förutom i vissa undantagsfall) de ursprungliga förskottsinnehållningsprocenterna som har fastställts för kassamedlemmarnas löner från Skatteförvaltningen. Du behöver inte skicka skattekortet som automatiskt sänds hem till dig till arbetslöshetskassan.