Ändra försäkringsnivån

Som kassamedlem kan du själv välja arbetsinkomst för din försäkring. Den maximala försäkringsnivån ska motsvara årsarbetsinkomsten i din lagstadgade pensionsförsäkring. Du kan försäkra dig för högst den sammanlagda arbetsinkomsten i alla dina pensionsförsäkringar (fastställda årsarbetsinkomster).

För ArPL-försäkrade delägare i företaget eller företagarens familjemedlemmars del kan arbetsinkomsten man väljer i kassan maximalt motsvara årslönen eller det sammanlagda beloppet av olika pensionsförsäkringar (FöPL, LFöPL, ArPL) som man har betalat med anledning av företagsverksamheten. Man ska beakta att endast i företagarställning förtjänade ArPL-arbetsinkomster, alltså inte arbetsinkomster man har förtjänat som anställd hos utomstående arbetsgivare, kan räknas ihop med årsinkomsterna för övriga pensionsförsäkringar. Lön som man som FöPL-försäkrad företagare betalar åt sig själv kan inte heller räknas med i FöPL-försäkringen.

Vänligen beakta att kassan inte automatiskt får information om ändringar i årsarbetsinkomsten. Du ska själv ändra din försäkringsnivå i kassan när arbetsinkomsten ändras. Observera 20 % regeln när du väljer försäkringsnivå.

Om du vill ändra din försäkringsnivå, går det lättast att använda blanketten. Du kan också skicka skriftlig anmälan till kassan per post (Företagarkassan, PB 86, 00251 Helsingfors) eller e-post (neuvonta@yrittajakassa.fi).

Din skrifliga anmälan ska innehålla:

  • Namn och telefonnummer eller e-postaddress
  • Födelsedatum eller medlemsnummer
  • Ny försäkringsnivå och när den ska träda i kraft

Du kan inte höja din försäkringsnivå retroaktivt. Försäkringsnivån kan höjas fr.o.m. följande kalendermånad. ArPL-försäkrade kan ändra sin försäkringnivå i slutet av året när man vet lönesumman för hela året. Du kan kontrollera din nuvarande försäkringsnivå på din medlemskapsfaktura eller via kassans e-tjänst.

Minimiförsäkringsnivån som uppfyller företagares arbetsvillkor justeras årligen med lönekoefficient. Om du inte vill att vi uppdaterar din försäkringsnivå, ber vi dig meddela oss t.ex. per e-post till addressen neuvonta@yrittajakassa.fi.

Läs mera om medlemsavgifter i kassans stadgar.