Försäkringsnivå vid anslutning

Som medlem i kassan kan du själv välja arbetsinkomst för din försäkring. Maximiförsäkringsnivån ska motsvara årsarbetsinkomsten i din lagstadgade pensionsförsäkring. Du kan försäkra dig för högst den sammanlagda arbetsinkomsten i alla dina pensionsförsäkringar (fastställda årsarbetsinkomster). I arbetsvillkoret beaktas månader under vilka årsarbetsinkomsten i den lagstadgade pensionsförsäkringen (FöPL, LFöPL, ArPL) har varit minst 14 088 €.

Det lönar sig att genast teckna arbetslöshetsförsäkring på samma nivå som pensionsförsäkringen. När dagpenningen fastställs beaktas ett månatligt medeltal för arbetsinkomstnivåerna under 15 månader före arbetslösheten. För sådan tid kan man i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa beakta höjning på högst 20 %. Har man höjt sin försäkringsnivå i kassan över 20 %, ska man ha behållit sin höjda nivå 15 månader för att den 20 % överskridande delen också ska kunna beaktas som grund för dagpenningen.

Läs mera om välja försäkringsnivån.