Ansiopäivärahaa yrittäjyyden alkukuukausina

Jos aloitat työttömänä yritystoiminnan, ei työllistyminen siinä estä päivärahan maksamista neljän kuukauden ajan työllistymisen alkamisesta lukien. Yritystoiminnan aloittamisesta pitää kuitenkin ilmoittaa TE-toimistoon ennen sen alkamista.

Yritystoiminnan tulot vähentävät ansiopäivärahan määrää sovittelua koskevien säännösten mukaisesti. Jos yritystoiminta katsotaan neljän kuukauden jälkeen sivutoimiseksi, voidaan ansiopäivärahaa edelleen maksaa. Päätoimiseksi yrittäjäksi katsotun oikeus ansiopäivärahaan lakkaa.

Neljän kuukauden päivärahamahdollisuus koskee työttömänä aloitettua uutta yritystoimintaa.

Lue tarkemmin: Työttömänä aloitettu yritystoiminta.