Företagsverksamhet som bisyssla

TE-byrån utreder om företagsverksamheten förhindrar dig att ta emot heltidsarbete. För att få ett arbetskraftspolitiskt utlåtande ska företagaren ge TE-byrån en utredning om att bevisligen har upphört med företagsverksamheten eller, ifall företagaren har varit sysselsatt i företagsverksamheten på heltid, att sysselsättningen har upphört i enlighet med vad som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. TE-byrån kan också anse att företagsverksamheten utgör en bisyssla. Då kan kassan betala jämkad dagpenning.

TE-byrån ger kassan ett bindande arbetskraftspolitiskt utlåtande om företagsverksamheten som bisyssla. Utlåtandet grundar sig på arbetstiden. Inkomster eller vinsten påverkar inte. Företagsverksamheten anses har blivit en bisyssla åtminstone när man som företagare har utfört heltidsarbete utan anknytning till företagsverksamheten i minst sex månader. Till exempel deltidsarbete som ingår i arbetsvillkoret godkänns som arbete.

Fråga mera om företagsverksamhet som bisyssla i TE-byrån.

När man inleder sin företagsverksamhet som arbetslös, utvärderas företagsverksamhetens roll som huvudsyssla eller bisyssla inte inom de första fyra månaderna efter det företagsverksamheten har börjat. Läs här om ny företagsverksamhet under arbetslösheten.

Temporär lagändring 2020

  • Den permitterades företagsverksamhet undersöks inte vid arbets- och näringsbyrån. Gäller 16.3-31.12.2020.
  • Temporära lagändringar