Företagsverksamhet som bisyssla

TE-byrån utreder om din företagsverksamheten utgör ett hinder för dig att ta emot heltidsarbete. För att få ett arbetskraftspolitiskt utlåtande ska företagaren ge TE-byrån en utredning om att företagsverksamheten bevisligen har upphört eller, – ifall företagaren själv har varit sysselsatt i företagsverksamheten på heltid – att sysselsättningen har upphört i enlighet med vad som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. TE-byrån kan också betrakta företagsverksamheten som bisyssla. Då kan kassan betala jämkad dagpenning.

TE-byrån ger sitt bindande arbetskraftspolitiska utlåtande om företagsverksamhet som bisyssla till kassan. Utlåtandet grundar sig på arbetstiden. Inkomster eller vinst påverkar inte. Företagsverksamheten betraktas ha blivit en bisyssla åtminstone när man som företagare har utfört heltidsarbete utan anknytning till företagsverksamheten i minst sex månader. Till exempel deltidsarbete som ingår i arbetsvillkoret godkänns som arbete.

Kontakta TE-byrån om du har frågor om företagsverksamhet som bisyssla.

När man inleder sin företagsverksamhet som arbetslös utvärderas företagsverksamhetens roll som huvudsyssla eller bisyssla inte inom de första fyra månaderna efter det företagsverksamheten har börjat. Läs mera om ny företagsverksamhet under arbetslöshet.

Temporär lagändring 2020

  • Permitterade personers företagsverksamhet undersöks inte på Arbets- och näringsbyrån. Gäller 16.3-31.12.2020.
  • Temporära lagändringar