Aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag

Har du arbetat som företagare i ett aktiebolag, öppet bolag eller kommanditbolag betraktas företagsverksamheten ha upphört ifall:

  1. produktionsverksamheten och den ekonomiska verksamheten har upphört
  2. företagaren har avstått från sin pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL eller ArPL) och
  3. avtal om upplösning av bolaget (annat än aktiebolag) har ingåtts mellan bolagsmännen, aktiebolag eller andelslag har försatts i likvidation eller konkurs eller företaget har sålts (eller sökanden har sålt sin ägarandel) och
  4. lämnat anmälan till Skatteförvaltningen om att företaget ska strykas i förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och i registret över mervärdesskattskyldiga eller meddelat om avbrott i företagsverksamheten.

Agerar du som utredningsman kan detta utgöra hinder för betalning av dagpenning.

Företaget får bli kvar i handelsregistret.