Delägares arbete upphör

Utgångspunkten är att företagare som har varit sysselsatta i företagsverksamheten på heltid kan få arbetslöshetsdagpenning enbart om företagsverksamheten bevisligen betraktas ha upphört. Arbetet i företaget har upphört såsom anges i lagen om utkomstskydd för arbetslösa också i fall du inte har behövlig ägarandel eller ledande ställning i företaget. Egentlig sysselsättning i företaget kan betraktas ha upphört ifall företagarens arbetsförmåga varaktigt och väsentligt har blivit nedsatt eller den säsongbetonade företagsverksamheten har upphört.

  • Egentlig sysselsättning i företaget kan betraktas ha upphört ifall företagarens arbetsförmåga permanent och väsentligen har blivit nedsatt. Då förutsätts att företagaren har fått sjukdagpenning för maximiperioden 300 dagar och att företagarens ansökan om invalidpension har anhängiggjorts eller avböjts.
  • Företagsverksamhet som man p.g.a. naturförhållanden i medeltal sammanlagt kan idka högst 6 månader per år betraktas som säsongsbetonad. Verksamhetsförhinder måste uttryckligen bero på naturförhållanden. Faktum att verksamheten p.g.a. naturförhållanden inte är lönsam hela året har ingen betydelse i sammanhanget.