Anmälan till TE-byrån

Lägger du ned din företagsverksamhet eller ditt arbete som företagare upphör ska du genast anmäla dig som arbetslös arbetssökande på TE-byrån. Man kan inte anmäla sig retroaktivt. TE-byrån utreder de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för betalning av arbetslöshetdagpenning, d.v.s. har företagsverksamheten lagts ned eller har du slutat arbeta i företaget såsom avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och ger sitt bindande arbetskraftspolitiska utlåtande till arbetslöshetskassan.