Hur påverkar min i kassan valda försäkringsnivå dagpenningen?

Företagares dagpenning beräknas utgående från i kassan valt försäkringsskydd och årsarbetsinkomsten som ligger till grund för FöPL-/LFöPL-/ArPL-försäkringen. Den i kassan valda försäkringsnivån måste vara minst 13 573 € (2022) och kan högst motsvara företagarens FöPL- eller LFöPL-försäkrings årsarbetsinkomst eller ArPL-lön.