Hur stor blir min dagpenning?

Kassan kan inte ge förhandsbeslut angående rätt till dagpenning eller dagpenningens belopp. Du kan använda räknaren för inkomstdagpenning för att själv uppskatta beloppet för din eventuella arbetslöshetsdagpenning. Vänligen beakta att försäkringsnivån du har valt i kassan, din FöPL-/LFöPL-/ArPL-försäkringsnivå samt den så kallade 20 procent -regeln påverkar dagpenningens belopp. Dessutom kan eventuella övriga förmåner du får påverka dagpenningen. Utbetalning av dagpenning kan flyttas ut p.g.a. periodisering av försäljningsvinst.