Kan jag arbeta via andelslag medan jag är arbetslös?

Är du medlem i ett andelslag avgör TE-byrån om du arbetar som företagare eller inte. I regel betraktas man inte vara sysselsatt i ett andelslag ifall andelslaget har minst 8 medlemmar. Frågan gäller arbetskraftspolitiska förutsättningar. För preliminär rådgivning kan du ringa Jobblinjens rådgivning i frågor som berör utkomstskydd för arbetslösa på numret 0295 020 701.